Thứ hai, 25/06/2018 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai hộ đê, phòng chống lụt bão

17/06/2014, 08:30 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với BCH Phòng chống lụt bão TP đã tổ chức hội nghị triển khai công tác hộ đê, PCLB tới các xã, phường, thị trấn ven đê.

Để làm tốt công tác PCLB, thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả và những biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trước tác động của biến đổi khí hậu.

Trong công tác xây dựng và phê duyệt phương án PCLB, các địa phương đặt ra những tình huống bất lợi nhất để thực hiện. Chủ động đưa ra những giải pháp cụ thể để ứng xử, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả đối với từng dạng thiên tai xác định có thể xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, huy động sự tham gia của toàn xã hội, của cộng đồng dân cư, nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó, nhằm hạn chế, giảm nhẹ những tác động thiệt hại mà thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn...

VT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận