| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 25/02/2021 - 00:55

Chăn nuôi

Triển khai thí điểm phần mềm quản lý chăn nuôi

Thứ Tư 03/04/2019 - 19:25

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, tỉnh đang triển khai phần mềm trong quản lý chăn nuôi trên toàn địa bàn, nhằm giúp truy xuất được nguồn gốc, giám sát dịch bệnh, sản lượng tiêu thụ và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP). 

Người chăn nuôi đang cần phần mềm quản lý 

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, tỉnh đang triển khai phần mềm trong quản lý chăn nuôi trên toàn địa bàn, nhằm giúp truy xuất được nguồn gốc, giám sát dịch bệnh, sản lượng tiêu thụ và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP).

Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Tổng cục Thống kê Việt Nam chọn hỗ trợ triển khai thí điểm phần mềm này, sau đó sẽ nhân rộng ra các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trong đó, dự tính sẽ triển khai hơn 9.000 hộ có chăn nuôi heo với quy mô từ 30 con trở lên và gà từ 1.000 con trở lên. Hiện tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thực hiện thí điểm việc truy xuất nguồn, quản lý ATTP, giám sát dịch bệnh. Nếu kết hợp cùng triển khai phần mềm tại Đồng Nai sẽ rất thuận lợi cho tỉnh trong việc quản lý chăn nuôi.

Tuy nhiên, việc triển khai này sẽ gặp một số khó khăn là nhiều hộ chăn nuôi còn chưa phối hợp khai báo tổng đàn đầy đủ và thường xuyên, dẫn đến việc cập nhật tổng đàn chưa đầy đủ. Đồng Nai là nơi có tổng đàn heo lớn nhất cả nước với trên 2,5 triệu con nên tỉnh muốn triển khai nhanh phần mềm để việc quản lý chăn nuôi trên địa bàn được tốt hơn.

 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/trien-khai-thi-diem-phan-mem-quan-ly-chan-nuoi-d239599.html