Thứ hai, 22/04/2019 05:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trình diễn bón phân lân nung chảy Ninh Bình

21/04/2015, 09:35 (GMT+7)

Phân lân nung chảy Ninh Bình là loại phân chậm tan cho nên rất thích hợp bón cho lúa nước. Đặc biệt có hiệu quả cao trên đất phèn và đất xám.

Trình diễn bón phân lân nung chảy Ninh Bình
Tham quan ruộng mô hình sử dụng phân lân nung chảy Ninh Bình tại xã Bình Dương

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây lúa, góp phần tăng hiệu quả kinh tế so với phương pháp canh tác truyền thống của nông dân, vụ ĐX 2014-2015, Trung tâm KN-KN Quảng Ngãi phối hợp với Cty CP Phân lân Ninh Bình triển khai mô hình trình diễn phân lân nung chảy Ninh Bình tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, quy mô 2 ha trên chân đất hơi phèn, với 9 hộ tham gia.

Lượng giống gieo sạ 100 kg/ha. Ruộng mô hình sử dụng phân lân nung chảy Ninh Bình 400 kg/ha + 240 kg urê + 120 kg Kaliclorua; ruộng đối chứng sử dụng phân lân của Cty khác 400 kg/ha + 240 kg urê + 120 kg Kaliclorua.

Theo báo cáo của Trung tâm KN-KN Quảng Ngãi, thời gian sinh trưởng (TGST) của giống trong ruộng mô hình là 115 ngày, tương đương đối chứng. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển của ruộng trong mô hình đều tương đương ruộng đối chứng.

Mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giữa ruộng mô hình và ruộng đối chứng không có sự khác biệt. Năng suất lúa mô hình đạt 62,6 tạ/ha, tăng so với đối chứng 1,1 tạ/ha (1,7%).

Tổng chi phí trong ruộng mô hình trên 27,76 triệu đồng/ha, thấp hơn ruộng đối chứng 80.000 đồng/ha (do giá phân Ninh Bình thấp hơn 200 đồng/kg). Tổng thu trong mô hình 37,56 triệu đồng/ha, tăng hơn so với đối chứng 660.000 đồng/ha (tăng do năng suất cao hơn). Ruộng mô hình lãi 9,8 triệu đồng/ha, lãi cao hơn so với ruộng đối chứng 740.000 đồng/ha.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, lân nung chảy Ninh Bình đã giúp cây lúa trụ vững trên chân đất phèn, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Phân lân nung chảy Ninh Bình là loại phân chậm tan cho nên rất thích hợp bón cho lúa nước. Đặc biệt có hiệu quả cao trên đất phèn và đất xám. Nhiều kết quả nghiên cứu cũng như các ứng dụng thực tiễn trong những năm qua đã khẳng định sự thành công của SX lúa trên đất phèn không thể thiếu phân lân nung chảy Ninh Bình.

Ông Lê Văn Việt, PGĐ Trung tâm KN-KN Quảng Ngãi cho rằng, hiệu quả bón phân lân nung chảy Ninh Bình cho cây lúa trong mô hình là thấy rõ. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu, so sách kỹ hơn với các loại phân lân khác để có đánh giá chính xác hơn trước khi khuyến cáo nhân rộng sử dụng cho cây lúa cũng như các cây trồng khác trên địa bàn tỉnh.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận