Thứ bảy, 18/08/2018 12:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trợ cấp đối với TNXP

16/11/2012, 10:19 (GMT+7)

Mẹ tôi là TNXP được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định chung của Nhà nước. Nay tôi muốn biết hồ sơ để xét hưởng trợ cấp quy định gồm những giấy tờ gì?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: nghiakhanneu@gmail.com xin hỏi:

Mẹ tôi là TNXP được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định chung của Nhà nước. Nay tôi muốn biết hồ sơ để xét hưởng trợ cấp quy định gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012 ngày 16/4/2012 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã  hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp gồm:

+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của UBND cấp xã):

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP;  Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm a và b khoản này thì phải nộp bản khai có chứng thực của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B hoặc 1C ban hành kèm theo Thông tư này), cụ thể:

Trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp một lần thì lập theo mẫu số 1A đối với TNXP còn sống; nếu đã từ trần thì thân nhân TNXP lập theo mẫu số 1B.

Trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng thì lập theo mẫu số 1C.

+ Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng, ngoài các giấy tờ quy định nêu trên phải có giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính).

Trình tự, thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp được quy định như sau:

Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định cho  UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trách nhiệm của UBND cấp xã:

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), UBND cấp xã hoàn thành việc:

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (UBND, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp.

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo UBND cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).

Trách nhiệm của UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Phòng Nội vụ hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ).

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu và đến UBND xã để được hướng dẫn làm các thủ tục cho mẹ bạn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận