Thứ hai, 23/07/2018 09:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trợ cấp mất việc làm đối với người lao động

20/05/2010, 11:00 (GMT+7)

Chị Thuý Nga gửi từ hòm thư: thuynga@ yahoo.com hỏi:

Khi chủ doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính khiến công việc của người lao động không đảm bảo buộc chủ doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc. Xin luật sư cho biết các quy định của Nhà nước về cách tính chi trả trợ cấp cho người lao động mất việc làm. Văn bản có hiệu lực từ ngày nào?

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức trợ cấp mất việc làm đối với người lao động như sau:

Công thức chung tính trợ cấp mất việc làm: Tiền trợ cấp mất việc làm = Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm x Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm x 01.

Trong đó:

+ Số năm hưởng trợ cấp mất việc làm (được tính theo năm) được xác định là tổng thời gian người lao động làm việc liên tục cho người sử dụng lao động đó, được tính từ khi bắt đầu làm việc đến khi người lao động bị mất việc làm, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (theo quy định tại điều 41 Nghị định số 127 về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp). Trường hợp tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động có tháng lẻ thì được làm tròn như sau:

- Dưới 01 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm;

- Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được làm tròn 06 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương;

- Từ đủ 06 tháng trở lên được làm tròn 01 năm làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 01 tháng lương.

+ Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao động trước khi mất việc làm, bao gồm: tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

+ 01 là một tháng lương cho mỗi năm làm việc.

+ Mức trợ cấp việc làm thấp nhất bằng 02 tháng lương, trừ trường hợp thời gian để tính trợ cấp mất việc làm của người lao động làm dưới 01 tháng.

Cách tính trợ cấp mất việc làm này được áp dụng từ ngày 01/01/2009 đối với người lao động và hiện nay vẫn được thực hiện.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận