Thứ ba, 23/04/2019 04:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trợ cấp theo Quyết định 62

13/06/2013, 10:13 (GMT+7)

Nay tôi đã 45 tuổi nên có nhu cầu cộng thời gian tham gia quân đội để hưởng chế độ hưu trí sau này, có được không, thủ tục thế nào?

Anh Lưu Đức San ở Đông Đô, Hưng Hà, Thái Bình xin hỏi:

Tôi là đối tượng đã làm thủ tục và đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 4/2013, tôi được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân xã, là công chức cấp xã và được tham gia đóng BHXH.

Thời gian trong quân đội của tôi là 3 năm 6 tháng (tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc). Nay tôi đã 45 tuổi nên có nhu cầu cộng thời gian tham gia quân đội để hưởng chế độ hưu trí sau này, có được không, thủ tục thế nào?

Trả lời:

Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc quy định đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp bao gồm:

Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng;

Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng;

Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ BHXH khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng;

Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:

Đối tượng quy định như đã nêu trên có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại điều 4 quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia BHXH bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ BHXH) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.

Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 điều 2 quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Từ quy định nêu trên cho thấy nếu đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62 thì thời gian trong quân đội không được cộng dồn để tính thời gian BHXH và ngược lại. Anh cần đến cơ quan BHXH huyện để hỏi cụ thể và các thủ tục chuyển đổi.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận