Thứ ba, 25/09/2018 04:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trợ giúp xã hội

25/10/2012, 10:26 (GMT+7)

Tôi nhờ luật gia nêu rõ những quy định của Nhà nước về chi cho phát triển nguồn lực và chi cho giáo dục, tuyên truyền trong việc thực hiện đề án trợ giúp xã hội cho người tâm thần.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: duan115@gmail.com xin hỏi:

Tôi đang tham gia vào một dự án trợ giúp xã hội cho người tâm thần của huyện. Tôi nhờ luật gia nêu rõ những quy định của Nhà nước về chi cho phát triển nguồn lực và chi cho giáo dục, tuyên truyền trong việc thực hiện đề án này.

Trả lời:

Thông tư liên tịch số 115/2012 ngày 18/7/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020, quy định như sau:

Chi đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo và tập huấn cho gia đình đối tượng về kĩ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Nội dung và mức chi đào tạo, tập huấn thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Chi biên soạn tài liệu tập huấn.

Mức chi 70.000 đồng/trang chuẩn. Cơ sở đào tạo hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, tập huấn từ nguồn kinh phí của Đề án được chi hỗ trợ cho cộng tác viên, gia đình đối tượng trong những ngày đào tạo, tập huấn tập trung. Nội dung hỗ trợ gồm:

- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tập (một lượt đi và về); Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ (trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho học viên mà phải đi thuê); Hỗ trợ tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ.

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010 ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng giáo trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính.

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kĩ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng:

Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các loại sản phẩm truyền thông theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương trình, sản phẩm truyền thông do thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông quyết định trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ...

Trên đây là những quy định chung, bạn cần nghiên cứu thêm các văn bản như đã nêu để thực hiện.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận