Thứ năm, 23/05/2019 03:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trồng cây rễ sâu trong phạm vi bảo vệ thủy lợi

06/09/2012, 14:19 (GMT+7)

Tổ chức, cá nhân khi trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi cần những giấy tờ gì?

* Tổ chức, cá nhân khi trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi cần những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ NN- PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 thì tổ chức, cá nhân khi trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi nộp 2 bộ hồ sơ (1 bộ chính và 1 bộ sao chụp) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL) theo mẫu

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của CTTL;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ CTTL;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận