Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 01/06/2020 - 03:10

Khuyến nông

Trồng hoa Lily chất lượng ở Quảng Nam

Thứ Ba 06/04/2010 - 10:43

Từ mô hình sản xuất hoa Lily chất lượng đã giúp bà con nông dân trong vùng nâng cao nhận thức trong việc áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị kinh tế...

Từ mô hình sản xuất hoa Lily chất lượng đã giúp bà con nông dân trong vùng nâng cao nhận thức trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích...

(Nội dung chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 68 ra ngày 6/4/2010)

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/trong-hoa-lily-chat-luong-o-quang-nam-d46866.html