Thứ sáu, 06/12/2019 01:14 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trưng bày chuyên đề: "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử"

18/06/2019, 13:44 (GMT+7)

Trưng bày mong muốn đem đến cho công chúng những tư liệu lịch sử, bằng chứng vật chất về "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử".

Đầu phượng, đất nung. Thế kỷ 11-13. Tìm thấy tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức trưng bày chuyên đề: "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử".

Thông qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn - Di sản Tư liệu thế giới và các hiện vật, các dấu tích kiến trúc là kết quả nghiên cứu khai quật, nghiên cứu khảo cổ học về các kinh đô cổ của Việt Nam, trưng bày mong muốn đem đến cho công chúng cả nước và bạn bè quốc tế những tư liệu lịch sử, bằng chứng vật chất thể hiện khát vọng và ý chí độc lập, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc của các bậc tiền nhân nước Việt.

Bảo vật Quốc gia: Trống đồng Cảnh Thịnh. Thời Tây Sơn, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8, 1800 (Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

Trưng bày "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" giới thiệu các nội dung chính sau:

1.Quốc hiệu Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ dựng nước đầu tiên.

2.Thời kỳ quân chủ phong kiến độc lập

2.1.Quốc hiệu Đại Cồ Việt và Kinh đô Hoa Lư dưới các triều Đinh, Tiền Lê, đầu triều Lý.

2.2.Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Thăng Long dưới các triều Lý, Trần.

2.3.Quốc hiệu Đại Ngu (chữ “Ngu” nghĩa là sự yên vui) với Kinh đô An Tôn dưới triều Hồ.

2.4.Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Đông Kinh dưới các triều Hậu Lê (Lê Sơ), Mạc, Lê Trung Hưng.

2.5.Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Phú Xuân dưới triều Tây Sơn.

2.6.Quốc hiệu Việt Nam, Đại Nam và Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn.

3.Sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.

3.1.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Thủ đô Hà Nội.

3.2.Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Bảo vật quốc gia: Ấn “Đại Nam Thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ”. Ngọc. Niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 7 (1847) (Bảo tàng Lịch sử quốc gia).

Trưng bày "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" sẽ khai mạc vào ngày 20/6/2019 tại BTLSQG, số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

KIỀU MAI SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận