Thứ sáu, 26/04/2019 03:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng

26/08/2014, 08:12 (GMT+7)

Quy định về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng nằm trong Nghị định số 112/2011ngày 15/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: vanhals@gmail.com hỏi:

Tại địa phương tôi gần đây có chủ trưởng tuyển dụng công chức xã không qua thi tuyển. Trong số này có một số là đúng, còn lại thì trình độ chưa chuẩn nhưng lại lấy lý do này nọ, gây dư luận nghi ngờ trong tuyển dụng công chức xã.

Nay qua chuyên mục tôi xin nhờ luật gia cho biết những quy định của Nhà nước về tuyển dụng không qua thi tuyển.

Trả lời:

Theo Nghị định số 112/2011ngày 15/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn thì trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng được quy định như sau:

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

Chủ tịch UBND cấp huyện khi tiếp nhận các trường hợp quy định nêu trên và xếp lương đối với các trường hợp này phải báo cáo và có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch UBND cấp tỉnh. Hằng năm, chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo kết quả bằng văn bản việc thực hiện điều này trong phạm vi quản lý với Bộ Nội vụ để theo dõi, kiểm tra.

Từ quy định trên thì các trường hợp tuyển dụng có lý do đặc biệt này đều được quy định cụ thể và rất chặt chẽ và phải báo cáo tỉnh nên bạn nghiên cứu để vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận