Chủ nhật, 24/06/2018 06:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trường hợp không phải chịu phí thi hành án

21/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015 ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định những trường hợp không phải chịu phí thi hành án...

Bác Nguyễn Văn Thành ở TX Sơn Tây, TP Hà Nội hỏi:

Gia đình tôi là bị hại trong một vụ án hình sự. Tòa án tuyên gia đình được bồi thường tiền thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tiền cấp dưỡng. Xin hỏi khi gia đình nhận khoản tiền này thì có phải chịu án phí khi tiến hành thi hành án không và việc này được quy định tại văn bản nào của nhà nước?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015 ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định những trường hợp không phải chịu phí thi hành án như sau:

Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.

4. Số tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

6. Bản án, quyết định của tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.

7. Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự.

Từ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của gia đình bác khi được nhận các khoản tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thì không phải chịu phí thi hành án.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận