| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 09:03

Bạn đọc

Trưởng phòng TN-MT gây thất thoát hơn 26 tỷ đồng

Thứ Sáu 29/06/2018 - 07:15

Ngày 28/6, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi có thông báo về kỳ họp thứ 23 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX) đề nghị thi hành kỷ luật ông Hà Văn Tiên, nguyên huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Sơn Tây.

15-29-18_1
Một góc Thủy điện Đắk Đrinh

Với cương vị là huyện ủy viên, Trưởng phòng TN-MT huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Đắk Đrinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Tây, ông Tiên có các sai phạm như sau: Biết các cá nhân, hộ gia đình không thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhưng vẫn đưa vào danh sách để chi trả tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; không kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra thực tế những vẫn ký báo cáo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thủy điện Đắk Đrinh và đề nghị UBND huyện quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho những người không đủ điều kiện được hưởng tiền chuyển đổi nghề nghiệp, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hà Văn Tiên theo thẩm quyền.

15-29-18_2
Khu tái định cư cho người dân ở vùng Thủy điện Đắk Đrinh

 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/truong-phong-tn-mt-gay-that-thoat-hon-26-ty-dong-d221538.html

Báo Nông Nghiệp