Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Truyền thống tự hào, phát triển vững bền

Thứ Tư 14/10/2015 , 09:30 (GMT+7)

Ngày 18/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc lấy ngày 14/11 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. 

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiều thế hệ trong toàn ngành - những người đã đoàn kết, nỗ lực, bền bỉ góp sức để vun đắp truyền thống 70 năm qua thành di sản quý báu, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

1. Nói về truyền thống của ngành nông nghiệp Việt Nam, trước hết đó là truyền thống kế thừa lịch sử dân tộc “yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái”. Nông dân là những người trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi, gắn bó mật thiết với quê hương, làng xóm, với đất và nước. Khi có chiến tranh, lòng yêu nước đã thôi thúc nông dân đứng lên anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong SX, lòng yêu nước được thể hiện ở tình yêu nghề, gắn bó với nghề cho dù có nhiều vất vả.

Cũng như nông dân, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong ngành là những người đa số xuất thân từ nông dân, công việc gắn liền với đồng ruộng, núi rừng, biển đảo. Tình yêu quê hương, đất nước, yêu nghề đã giúp họ vượt qua được những khó khăn gian khổ, bám đất, bám làng, bám rừng, bám biển.

Trong quá trình thay đổi về tổ chức, dù tách ra hay nhập vào, làm ở đâu, cương vị nào, họ đều phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nghề, yêu công việc, phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì thế truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, đồng cam cộng khổ, lá lành đùm lá rách luôn được phát huy cao độ, trở thành đặc trưng và là nguồn sức mạnh để đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách.

2. Truyền thống nông nghiệp Việt Nam là “lao động cần cù, sáng tạo, vượt khó”. Người lao động nông nghiệp ở bất cứ ngành nghề nào, vùng miền nào cũng luôn cần cù, chịu khó, một nắng hai sương, không quản nắng mưa. Họ luôn khát khao sáng tạo, ham học hỏi, nắm bắt và vận dụng quy luật tự nhiên để phục vụ SX, luôn tìm tòi, phát huy sáng kiến để hạn chế tác hại của thiên nhiên bất thuận, của thiên tai hạn hán, mưa bão, lũ lụt, biết luân canh gối vụ, cải tiến công cụ, tranh thủ bám ruộng đồng, bảo đảm thời vụ…

Sự sáng tạo, vượt khó đó đã được minh chứng bằng nhiều thành tựu nổi bật với các phong trào rộng lớn tiêu biểu của nông nghiệp qua các thời kỳ, như phong trào “Năm tấn thóc một hecta” thời chiến, đến “50 triệu đồng một hecta” thời đổi mới đều do ngành Nông nghiệp khởi xướng, được nông dân thực hiện trên những cánh đồng, tạo ra những dấu ấn tiêu biểu của SX nông nghiệp.

Nông dân ngày nay biết dựa vào khoa học công nghệ, liên kết với DN, hợp tác với nhau mở rộng quy mô SX, hình thành những cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị từ SX đến thị trường. Nhờ sự tiến bộ về mọi mặt của nông dân, nông nghiệp từ chỗ lệ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên trở thành ngành kinh tế chủ động hơn, hiệu quả hơn và hội nhập ngày càng bền vững.

3. Nông nghiệp Việt Nam có “truyền thống liên minh công - nông và trí thức”. Là đội ngũ lao động đông đảo nhất trong xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân là lực lượng thực hiện liên minh công - nông và trí thức trong mọi lĩnh vực. Họ luôn trung thành với Đảng, liên kết với giai cấp công nhân trong các phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, chống thực dân phong kiến. Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, thân phận cũ thời phong kiến thực dân của nông dân từng bước được giải phóng, quan hệ SX đã được đổi mới, họ trở thành chủ nhân, “người cày có ruộng”, ý thức giác ngộ được nâng lên, liên minh công - nông và trí thức trở thành nền tảng để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức của ngành cũng như đa số công nhân nước ta nói chung, đều xuất thân từ nông dân, trực tiếp phục vụ nông dân, nông nghiệp, nông thôn, có tình cảm sâu nặng nhất và liên minh chặt chẽ nhất với nông dân. Họ gắn bó với nông dân, vì nông dân chịu đựng gian khổ, sát cánh với nông dân trong mọi hoạt động, mọi phong trào thi đua. Đó là đặc trưng rất rõ nét của ngành Nông nghiệp.

Kinh tế càng phát triển, liên minh công - nông và trí thức càng trở nên quan trọng, được triển khai rộng thành “liên kết nhiều nhà” và trở thành truyền thống ngày càng được phát huy đậm nét của nông nghiệp nước ta.

4. Truyền thống nông nghiệp Việt Nam là sự kế thừa và phát huy “vai trò nền tảng, trụ đỡ trong xây dựng và phát triển đất nước”. Nông nghiệp hiện đại ngày nay trải qua các thời kỳ phát triển đã tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm, bài học quý của lịch sử. Nhờ sự lãnh đạo, quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước, ngành nông nghiệp được tiếp thêm các nguồn lực phát triển mới. Vai trò quan trọng của ngành đối với đất nước ngày càng rõ nét. Truyền thống đó được vun đắp bằng các thành tựu to lớn và cơ bản của các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi, trong mối tổng hòa kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ đắc lực cho nhau trong suốt 70 năm qua.

Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta phải trải qua các giai đoạn vô cùng khó khăn trong những năm thập kỷ 80 của thế kỷ trước và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ, nền tảng đảm bảo sự ổn định và bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thành tựu nông nghiệp trong đổi mới đã giúp nước ta thực hiện thành công xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước, là nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5. Truyền thống nông nghiệp Việt Nam còn là “truyền thống bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa dân tộc”. Nước ta có nền văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một thể thống nhất, khởi nguồn cho sự hình thành, phát triển dân tộc và các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Các giá trị văn hóa truyền thống cơ bản của dân tộc ta bao gồm chủ nghĩa yêu nước, lòng thương yêu, quý trọng con người, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng dũng cảm, bất khuất, đức tính cần, kiệm, khiêm tốn, giản dị, trung thực, thủy chung, lạc quan, hiếu học…

Các giá trị đó cũng chính là truyền thống lâu đời đậm nét của nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta. Là nơi sinh ra văn hóa truyền thống của dân tộc, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn trong phát triển văn hóa nước ta. Họ là lực lượng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát huy một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Tự hào về truyền thống 70 năm ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của ngành lần IV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nông nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh thi đua “Chung sức thực hiện tái cơ và xây dựng nông thôn mới” vì mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang gánh của mẹ

Quang gánh của mẹ

Văn hóa 25/09/2020 - 07:35

Mẹ gánh mùa vụ, tháng ngày trên vai, gánh nụ cười của con trên con đường mòn có hoa và cỏ lấn lối, thảnh thơi gió hong khô áo mẹ.

'Dế mèn phiêu lưu ký' cùng xuất hiện 12 ấn bản khác nhau

'Dế mèn phiêu lưu ký' cùng xuất hiện 12 ấn bản khác nhau

Văn hóa 25/09/2020 - 05:50

Tác phẩm 'Dế mèn phiêu lưu ký' được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 12 bản in khác nhau, nhân dịp 100 năm sinh nhật của nhà văn Tô Hoài.

'Ròm' ra rạp, kết thúc chuỗi ngày lận đận

'Ròm' ra rạp, kết thúc chuỗi ngày lận đận

Văn hóa 24/09/2020 - 06:35

Bộ phim 'Ròm' chính thức được khởi chiếu vào ngày 25/9, sau một thời gian dài trải qua hàng loạt diễn biến - nhận giải thưởng, chịu án phạt, phải chỉnh sửa và Covid-19.

Bức tranh ‘Hội đình Chèm’ giá 1 triệu USD là thật hay giả?

Bức tranh ‘Hội đình Chèm’ giá 1 triệu USD là thật hay giả?

Văn hóa 23/09/2020 - 21:51

Bức tranh ‘Hội đình Chèm’ của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ vừa được bán đấu giá tại Paris với số tiền gần 1 triệu USD, khiến giới mỹ thuật xôn xao.

Những điều bạn nên biết về tiết Thu phân

Những điều bạn nên biết về tiết Thu phân

Văn hóa 23/09/2020 - 10:11

Tiết Thu phân có nghĩa là tiết thu đã rõ ràng khi những tia sáng mặt trời hướng thẳng về phía nam khiến ngày ngắn hơn và đêm dài hơn ở Bắc bán cầu.

Hai diễn giả 'đánh thức khát vọng' cho giới trẻ đô thị

Hai diễn giả 'đánh thức khát vọng' cho giới trẻ đô thị

Văn hóa 22/09/2020 - 15:43

Chương trình 'Đánh thức khát vọng' dành cho học sinh - sinh viên của 30 trường học tại TP.HCM, chính thức khởi động với hai diễn giả Sơn Lâm và Hà Chương.

'Trói buộc yêu thương' để giảm thiểu xung đột gia đình

'Trói buộc yêu thương' để giảm thiểu xung đột gia đình

Văn hóa 22/09/2020 - 07:10

Bộ phim 'Trói buộc yêu thương' dài 36 tập, được khởi chiếu trên VTV3 từ ngày 21/9, thay thế cho bộ phim 'Tình yêu và tham vọng' vừa kết thúc.

Khánh thành Bảo tàng tỉnh Yên Bái

Khánh thành Bảo tàng tỉnh Yên Bái

Văn hóa 21/09/2020 - 13:47

Bảo tàng tỉnh Yên Bái sau nhiều năm xây dựng chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quá trình phát triển của Yên Bái cho người dân và du khách…

Nghệ nhân Ưu tú đi tìm 'Lời của lá'

Nghệ nhân Ưu tú đi tìm 'Lời của lá'

Văn hóa 20/09/2020 - 10:10

Tôi mới được dự buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú của Chủ tịch Nước cho nghệ nhân - nhà thơ Vân Khanh.

Nơi gửi gắm niềm tin

Nơi gửi gắm niềm tin

Văn hóa 20/09/2020 - 07:45

Khi những làn gió heo may đầu mùa mang đến tiết trời dịu mát, cùng với hương hoa sữa nồng nàn, lá vàng rơi xào xạc, ấy là lúc thu sang.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương giã biệt ‘trên đỉnh Phù Vân’ ở tuổi 77

Nhạc sĩ Phó Đức Phương giã biệt ‘trên đỉnh Phù Vân’ ở tuổi 77

Văn hóa 19/09/2020 - 14:35

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - tác giả ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân”, vừa qua đời lúc 12h18’ ngày 19/9 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tình nhỏ làm sao quên sau 30 năm?

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tình nhỏ làm sao quên sau 30 năm?

Văn hóa 19/09/2020 - 10:42

Nhà văn Đoàn Thạch Biền đi dọc các tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm gắn bó với tập san Áo Trắng, đúng như tên tác phẩm “tình nhỏ làm sao quên” của ông.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Vỡ lẽ

Vỡ lẽ

Lên Thủ đô, hôm đầu Hải và Dung tá túc trong một nhà nghỉ. Hôm sau, họ tìm nhà, và thật may mắn, thuê được một căn hộ tập thể trên tầng 10 của một chung cư, với giá rất hợp lý, chỉ 5 triệu đồng một tháng.

Cuối tuần này, cổ động viên Việt Nam được vào sân trở lại

Cuối tuần này, cổ động viên Việt Nam được vào sân trở lại

Do dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, V-League 2020 sẽ mở cửa trở lại đón CĐV bắt đầu từ vòng đấu 12 cuối tuần này.

Đậm đà đĩa bánh bột lọc

Đậm đà đĩa bánh bột lọc

Trong kí ức của mỗi người, đều có một khoảng thời gian gợi cho mình bao nỗi nhớ riêng...

Cách mua xe cũ giá rẻ: Những điều nên và không nên

Cách mua xe cũ giá rẻ: Những điều nên và không nên

Thị trường xe cũ đã qua sử dụng đa dạng, tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Dưới đây là một số điều nên, không nên để mua được chiếc xe ưng ý.