Thứ bảy, 23/06/2018 02:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TT – Huế: 5 năm giải quyết 85 nghìn lao động

06/07/2011, 10:52 (GMT+7)

TT – Huế: 5 năm giải quyết việc làm 85 nghìn lao động

Ngày 5/7, UBND tỉnh TT – Huế tổ chức họp báo cáo “Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh.

Để tạo nhiều việc làm ổn định, bền vững, trong giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 82.500 - 85.000 lao động có việc làm. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo việc làm; hỗ trợ dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tạo việc làm. Thông qua nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm, vốn xóa đói giảm nghèo và các nguồn vốn khuyến công, khuyến nông... để tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phát huy công tác giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm; nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý lao động, việc làm các cấp.  

TRÍ ĐỨC

 

TRÍ ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận