Thứ tư, 21/11/2018 10:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TT – Huế: Mỗi huyện phải có một xã điểm NTM

07/10/2010, 12:32 (GMT+7)

Ngày 5/10, UBND tỉnh TT – Huế đã tổ chức họp bàn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, UBND các huyện và thị xã Hương Thủy chọn xã điểm để xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2010. Mô hình này để làm điểm, nhân rộng trên từng địa phương mình trong những năm tới. Các xã điểm sẽ hoàn thành trong 3 tháng cuối nay, nhằm triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2011 và hoàn chỉnh đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh TT - Huế giai đoạn 2010 – 2020.

Sở NN- PTNT hướng dẫn các xã tiến hành lập đề án xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chủ trương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sở Tài chính phối hợp với Sở KH-  ĐT tham mưu bố trí kinh phí cho việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

TRÍ ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận