Thứ ba, 19/06/2018 09:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ 10/8, NLĐ được trợ cấp khó khăn 250.000 đồng/người

08/07/2011, 08:59 (GMT+7)

Đối tượng được áp dụng trợ cấp khó khăn là người lao động có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này áp dụng đối với các DN là công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chưa chuyển đổi. Các DN khác (ngoài khu vực nhà nước) được áp dụng qui định tại thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của DN.

Đối tượng được áp dụng trợ cấp khó khăn là người lao động có tên trong danh sách lao động của DN tại thời điểm 30/3/2011 và có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế của DN, tiền ăn ca, tiền chế độ bồi dưỡng nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm). Các DN căn cứ vào nguồn Quỹ tài chính hợp pháp và khả năng tài chính của DN để quyết định mức trợ cấp khó khăn cụ thể cho người lao động nhưng tối thiểu là 250.000 đồng/người.

TH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận