Thứ ba, 25/09/2018 10:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ 30/6/2013 sẽ chấm dứt hoàn toàn huy động vàng

26/10/2012, 22:10 (GMT+7)

Các tổ chức tín dụng còn phải xây dựng kế hoạch thu hồi khối lượng vàng đã chuyển đổi thành tiền và sử dụng vào mục đích khác, trừ cho vay bằng vàng và gửi về Ngân hàng Nhà nước trong ngày 31/10/2012.

Ngày 26/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7019/NHNN-QLNH yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN.

Theo đó, để khẩn trương chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo đúng quy định tại Thông tư 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 (Thông tư 12) và bảo đảm an toàn thanh khoản vàng cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đang huy động và còn số dư cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung sau:

Các tổ chức tín dụng được tiếp tục phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng từ nay đến hết ngày 24/11/2012 theo nguyên tắc: Thời gian đáo hạn của các chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng được phát hành mới không vượt quá ngày 30/6/2013; chứng chỉ huy động phát hành mới không được chi trả trước hạn.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng chỉ được phát hành thêm chứng chỉ huy động ngắn hạn khi số vàng tồn quỹ và thu nợ không đủ để chi trả, tổng khối lượng huy động tối đa không vượt quá tổng khối lượng vàng sử dụng (ngoại trừ các khoản chuyển đổi vàng thành tiền theo Thông tư 32/2011/TT-NHNN và các khoản bán vàng kỳ hạn) và theo nguyên tắc tổng khối lượng vàng huy động giảm dần.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch phát hành chứng chỉ huy động ngắn hạn bằng vàng (kỳ hạn huy động, khối lượng huy động dự kiến của từng kỳ hạn) từ nay đến ngày 25/11/2012 theo các nguyên tắc như trên để Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt đối với từng tổ chức tín dụng trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải xây dựng kế hoạch thu hồi khối lượng vàng đã chuyển đổi thành tiền và sử dụng vào mục đích khác, trừ cho vay bằng vàng và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) trong ngày 31/10/2012.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận