Thứ hai, 24/09/2018 12:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tù chung thân chưa chắc đã phải ngồi tù cả đời

21/05/2014, 07:00 (GMT+7)

Mức giảm án mỗi lần cao nhất cho các trường hợp quy định là bốn năm, nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án phạt tù ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên hoặc mười lăm năm đối với hình phạt tù chung thân.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tranvanthung@gmail.com xin hỏi:

Trong trường hợp người bị kết án đã già yếu, lại mắc bệnh hiểm nghèo, là người chưa thành niên thì việc xét giảm án được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2013 ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân, trong đó quy định việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong trường hợp đặc biệt như sau:

+ Phạm nhân đã chấp hành được ít nhất một phần tư mức hình phạt đã tuyên đối với án phạt tù từ ba mươi năm trở xuống hoặc mười lăm năm đối với tù chung thân và có đủ điều kiện về xếp loại chấp hành án phạt tù quy định có thể được xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phạm nhân đã lập công. Mỗi lần lập công, phạm nhân chỉ được xem xét, đề nghị giảm thời hạn một lần; phạm nhân đã quá già yếu; phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

- Mức giảm mỗi lần cao nhất cho các trường hợp quy định là bốn năm, nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án phạt tù ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên hoặc mười lăm năm đối với hình phạt tù chung thân.

- Trong trường hợp đặc biệt, khi có đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được sự đồng ý của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phạm nhân có thể được xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc mức giảm cao hơn so với quy định.

+Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định như sau:

-Phạm nhân là người chưa thành niên phạm tội nếu đã chấp hành được ít nhất một phần tư mức hình phạt đã tuyên và có đủ điều kiện quy định thì có thể được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

-Phạm nhân là người chưa thành niên phạm tội đã lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì có thể được xét giảm ngay mà không cần điều kiện đã chấp hành được ít nhất một phần tư mức hình phạt đã tuyên.

-Mức giảm mỗi lần cao nhất đối với phạm nhân là người chưa thành niên phạm tội là bốn năm, nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên.

-Phạm nhân là người chưa thành niên, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà sau khi được xét giảm, thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại không quá một năm thì có thể được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại.

Trên đây là quy định một số trường hợp được giảm chấp hành án phạt tù, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận