Thứ bảy, 25/05/2019 02:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tự hào nông nghiệp thành Nam

15/01/2015, 09:24 (GMT+7)

Trải qua gần 70 năm (1945 - 2013) xây dựng và phát triển, nhất là từ năm 2009 trở lại đây, ngành NN- PTNT Nam Định đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tự hào nông nghiệp thành Nam
Nam Định là điểm sáng trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng và nâng cao giá trị SXNN bằng các giống lúa chất lượng cao

Sở NN- PTNT tỉnh Nam Định hiện nay được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Nông nghiệp với Sở Lâm nghiệp (năm 1988), với Sở Thủy lợi (năm 1996), với Ban Kinh tế mới (năm 1997) và Sở Thuỷ sản năm 2008.

Cụ thể, ngành NN- PTNT tỉnh Nam Định đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức SX; đưa ngành nông nghiệp Nam Định phát triển toàn diện, luôn là điểm sáng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM; tốc độ tăng trưởng giá trị SXNN bình quân từ 2009-2013 đạt 3,14%/năm (năm 2014 tăng trưởng 4,1%) góp phần quan trọng vào phát triển KH- XH của tỉnh.

Trồng trọt

Cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực theo hướng SX hàng hóa, chất lượng, hiệu quả và nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, gắn SX với thị trường. Đã hình thành các vùng SX hàng hoá tập trung theo mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, “Cánh đồng liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm”, trong đó có nhiều mô hình canh tác mới cho thu nhập từ 300 – 400 triệu đồng/ha/năm.

Sản lượng lương thực giữ ổn định 950 nghìn tấn/năm, trong đó có từ 350 - 450 nghìn tấn lúa hàng hoá, lúa đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Chăn nuôi

Tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại, đảm bảo vệ sinh ATTP và an toàn dịch bệnh. Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng tăng từ 117 nghìn tấn năm 2009 lên 155 nghìn tấn năm 2014. Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, thức ăn, chuồng trại được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lâm nghiệp

Triển khai tích cực chương trình trồng và bảo vệ rừng, các dự án phát triển VQG Xuân Thuỷ - Khu dự trữ sinh quyển ĐBSH, góp phần quan trọng bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Kinh tế thủy sản

Phát triển mạnh, tăng trưởng khá. Sản lượng năm 2014 đạt trên 110 nghìn tấn (tăng 23,6% so với năm 2010).

Nuôi trồng thuỷ sản phát triển sôi động, nhất là phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh.

Đội tàu khai thác có 1.985 chiếc, số tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ ngày một tăng từng bước chuyển dần trọng tâm từ khai thác gần bờ sang khai thác xa bờ; kết hợp đánh bắt thủy sản với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển.

Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn

Phát triển khá. Toàn tỉnh có 129 làng nghề, với 310 cơ sở SX, 52.000 hộ, 135.000 lao động, tăng 40 làng nghề so với năm 2010. Giá trị SX công nghiệp nông thôn ước đạt 9.050 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân từ 2010-2013 đạt 21,8%.

Ứng dụng KHCN, xây dựng mô hình, chuyển giao TBKT vào SX

Là một ngành đặc biệt quan tâm, coi trọng việc áp dụng KHCN, ngành NN- PTNT tỉnh Nam Định đã làm chủ công nghệ duy trì dòng mẹ và tổ chức SX nhiều tổ hợp lúa lai 2 - 3 dòng; chủ động được công nghệ SX giống khoai tây sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, làm chủ công nghệ SX giống một số hải sản có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, cua biển, ngao, cá bống bớp, cá song, cá vược, cá chim biển vây vàng,…

Áp dụng tốt công nghệ chăn nuôi chuồng kín, công nghệ cải tạo giống, thay dần các giống lợn tỷ lệ nạc thấp bằng các giống lợn có tỷ lệ nạc cao,... Việc áp dụng KHCN và đưa cơ giới hóa đã góp phần làm tăng hiệu quả SX, cải thiện điều kiện làm việc cho người nông dân.

Quan hệ SX trong nông nghiệp, thuỷ sản tiếp tục được củng cố:

Để tăng cường chức năng quản lý nhà nước của cấp xã về NN- PTNT, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập 211 Ban nông nghiệp xã tạo điều kiện cho các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX.

Đã hình thành một số mô hình mới trong liên kết tổ chức SX, tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình thuê gom ruộng đất liên kết SX giữa Công ty Cường Tân với nông dân các xã ở Xuân Trường, Trực Ninh; mô hình liên kết trong SX và tiêu thụ dược liệu của nông dân xã Hải Lộc với Công ty Dược Nam Định...

Kinh tế trang trại, gia trại của tỉnh phát triển nhanh, ổn định. Năm 2014, toàn tỉnh có 3.998 trang trại, gia trại, trong đó có 674 trang trại đạt tiêu chí mới; tổng giá trị sản lượng hàng hóa đạt 2.032 tỷ đồng.

Huy động nguồn lực, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ SX và đời sống.

Tranh thủ các nguồn lực, thời gian qua tỉnh đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, huy động hàng chục nghìn ngày công nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các công trình đê điều, thủy lợi, nước sạch nông thôn, cơ sở hạ tầng đồng muối, nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở hạ tầng các vùng di dân nội tỉnh... phục vụ tưới, tiêu cho toàn bộ diện tích gieo cấy, nuôi trồng thủy sản, muối và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn cho SX và đời sống nhân dân.

Triển khai thi công và đưa vào khai thác, sử dụng 56 công trình cấp nước tập trung, nâng tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước sạch và hợp vệ sinh đạt trên 93%.

Xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua ngành NN- PTNT Nam Định đã nỗ lực cố gắng phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố chủ động tham mưu đề xuất nhiều cơ chế chính sách và phối hợp triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng NTM;

Thực hiện nhất quán phương châm: “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, “Làm từ đồng ruộng về làng, làm từ hộ gia đình ra thôn xóm, làm từ thôn lên xã; xã lo xây dựng các công trình chính của xã, các thôn xóm vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình của thôn xóm;

Các hộ dân lo cải tạo ao, vườn, sân ngõ, 3 công trình vệ sinh của hộ gia đình. Lấy thôn, xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình là hạt nhân để vận động xây dựng NTM”; làm dấy lên phong trào thi đua xây dựng NTM rộng khắp trong tỉnh;

Tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Chi bộ đảng, của thôn, xóm, vai trò chủ thể của người dân; người dân và cơ sở đã coi làm NTM là việc của chính mình, tạo nền tảng, động lực chủ yếu nhất của tiến trình xây dựng NTM bền vững;

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân năm 2013, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 đã có 12 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; đến cuối năm 2014, đã có thêm 49 xã đề nghị thẩm định, công nhận đạt và cơ bản đạt xã NTM; bình quân đạt 17,8 tiêu chí; tăng 10 - 11 tiêu chí so với năm 2010, không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Ở các xã, thị trấn còn lại chưa tham gia làm NTM giai đoạn 2010 - 2015 cũng đạt bình quân 11 tiêu chí, tăng 7 - 8 tiêu chí so với năm 2010. Phấn đấu xây dựng Hải Hậu thành huyện NTM vào năm 2015. Trong xây dựng NTM, Nam Định được Trung ương đánh giá là 1 trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc.

Có thể nói gần 70 năm qua, nhất là từ năm 2009 trở lại đây, kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng nông thôn của Nam Định phát triển không ngừng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng SX hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả hơn, cơ cấu ngành nghề có sự chuyển dịch tốt hơn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng KH- XH được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Ý thức, nhận thức chính trị - xã hội, trình độ SX và tổ chức đời sống của người dân nông thôn được nâng cao hơn.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh, kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự ổn định, phát triển mọi mặt và việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh các năm qua.

Trong năm 2015, ngành NN- PTNT Nam Định sẽ tiếp tục triển khai tích cực 8 nhóm giải pháp theo Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà trọng tâm là xây dựng NTM và Tái cơ cấu Nông nghiệp Nam Định nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững dựa trên đổi mới quan hệ SX, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với DN qua HTX;

Tổ chức các chuỗi khép kín từ SX tới tiêu thụ nông sản; ứng dụng KHCN; phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; liên kết với các địa phương trong nước để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản;

Chuyên môn hóa các khâu SX của nông dân, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục huy động cao các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, KT- XH nông nghiệp - nông thôn, chủ động phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai.

Từ năm 2009 đến nay, ngành NN- PTNT Nam Định đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý:

- Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng 3 cho 1 tập thể và 1 cá nhân;

- Chính phủ, các Bộ, ngành TƯ tặng thưởng 253 Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng thưởng 180 Bằng khen các loại;

Tập thể cán bộ công chức Sở NN- PTNT:

- Năm 2009, 2010 được Bộ NN- PTNT tặng Cờ thi đua xuất sắc;

- Năm 2010, 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

- Năm 2011 được Tổng liên đoàn Lao động tặng Cờ thi đua xuất sắc;

- Năm 2012 được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Bộ NN- PTNT tặng Bằng khen;

- Năm 2013 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận