Thứ hai, 25/06/2018 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ nông thôn mới đến nông thôn tiên tiến

19/12/2014, 08:15 (GMT+7)

Quảng Ninh là điển hình trong xây dựng NTM của cả nước. Huyện Đông Triều lại là điển hình của tỉnh Quảng Ninh. 

Địa phương này đang băng băng về đích trong năm 2014 và tiến tới xây dựng mô hình nông thôn tiên tiến.

dsc03795124400134 Đông Triều đang thực hiện đề án thí điểm nông thôn tiên tiến, kế thừa thành quả trong xây dựng NTM

Người dân là chủ thể

Đến nay, huyện Đông Triều đã có 11/19 xã cơ bản đạt 100% các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, 2 xã đạt trên 70% các tiêu chí, chỉ tiêu. Với tinh thần quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân, huyện Đông Triều quyết tâm phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM trong năm 2014.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, toàn huyện đã vận động được gần 1.600 hộ dân hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hoá với diện tích hơn 169.800m2; phá dỡ hơn 9.900m2 tường bao; chặt hơn 8.600 cây ăn quả các loại và huy động hơn 7.500 ngày công của nhân dân vào thực hiện các phần việc.

Các DN trên địa bàn cũng đã hưởng ứng, hỗ trợ vật liệu gạch, xi măng để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Tổng giá trị hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn quả, ngày công, đóng góp của nhân dân và ủng hộ của các DN với giá trị trên 50 tỷ đồng.

Xác định, chủ thể của Chương trình xây dựng NTM là người dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nên chương trình có được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia hưởng ứng rất cao của mọi tầng lớp nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM bằng nhiều việc làm cụ thể. MTTQ vận động khu dân cư thành lập được 700 tổ liên gia với 27.230 hộ, 273 tổ an ninh tự quản với 1.970 thành viên, 180 tổ hoà giải với 1.328 thành viên. Hội Cựu chiến binh triển khai thực hiện phong trào “Thắp sáng làng quê” có 172/173 khu dân cư lắp điện chiếu sáng với 8.369 cụm bóng đèn; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hội Phụ nữ phối hợp với các xã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đến nay có 155 tổ/173 thôn, khu dân cư thành lập tổ thu gom rác thải.

Cùng với việc vận động nhân dân, DN trên địa bàn ủng hộ công, của để xây dựng các công trình hạ tầng, huyện Đông Triều tập trung vào đẩy mạnh phát triển SX, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ngay từ năm 2012, huyện đã đưa 758 ha (đạt 40% diện tích) giống lúa QR1, QR2 chất lượng cao vào SX, tăng giá trị từ 10-13 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó là các mô hình trồng củ đậu (60ha) mỗi ha thu 140-160 triệu đồng/vụ; mô hình trồng hoa (30ha) thu nhập 800 triệu đến 1 tỷ đồng/vụ...

Hiện nay có khoảng trên 100 hộ chăn nuôi hàng trăm con lợn, có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, có hộ thu nhập 3-4 tỷ đồng/năm.

Song song với đó, huyện Đông Triều đã quy hoạch hàng chục cánh đồng mẫu lớn và vùng SX tập trung gắn với SX hàng hoá. Đồng thời, huyện tạo điều kiện thu hút các DN vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

dsc03804124400563 Đông Triều đã quy hoạch hàng chục cánh đồng mẫu lớn và vùng SX tập trung gắn với SX hàng hoá

Mục tiêu cụ thể của chương trình nông thôn tiên tiến là hoàn thiện tiêu chí tổ chức quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho SXNN hàng hóa; Bê tông hóa 100% đường liên xã, xây dựng biển báo giao thông, cứng hóa 100% đường liên thôn; tỷ lệ kênh mương kiên cố hóa 100%, hệ thống tưới tiêu hiện đại cho vùng SX tập trung;  Bảo đảm các hộ gia đình có điện và sử dụng điện an toàn; các trường cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải đạt chuẩn quốc gia, sẽ tiến hành phổ cập công nghệ thông tin, vi tính, internet đến các em học sinh ở tất cả các trường; chỉnh trang, nâng cấp. 100% các thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 3 xã sẽ quy hoạch để tạo ra một công viên trung tâm; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; 95% lao động trong độ tuổi lao động có việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, lao động nông nghiệp qua đào tạo trên 55%...

Hiện nay, Cty CP CeCoin Quảng Ninh đang thực hiện dự án trồng và chế biến nghệ dược liệu tại Đông Triều bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Vùng nguyên liệu của Cty hiện nay đã có 75ha với gần 200 hộ dân các xã Bình Khê, An Sinh, Tràng Lương tham gia dự án.

Xây dựng nông thôn tiên tiến

Ông Ngô Thành Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết, đích NTM đã đến rất gần. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đang tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm, đó là chỉ đạo chuyển mạnh sang SX hàng hoá theo quy hoạch; ứng dụng KHCN vào SX gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ người dân và DN tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM gắn với việc triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2013-2016.

Một trong những nét nổi bật nhất của Đông Triều trong năm 2014, đó là xây dựng Đề án quy hoạch phát triển mô hình thí điểm nông thôn tiên tiến tại 3 xã là An Sinh, Việt Dân và Bình Khê.

Ông Chiến cho biết, xây dựng nông thôn tiên tiến là thành quả tất yếu của quá trình xây dựng NTM. Hiện huyện đang tập trung đánh giá các số liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch NTM ở 3 xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng nông thôn; đánh giá hiện trạng sử dụng đất; dự báo một số yếu tố tác động đến quy hoạch nông thôn tiên tiến; danh mục các dự án ưu tiên thực hiện; tiến độ các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch...

“Mục tiêu chính của nông thôn tiên tiến là phát triển môi trường nông thôn bền vững; phát triển SX và nâng cao năng suất nông nghiệp; phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống nông dân.

Việc triển khai xây dựng nông thôn tiên tiến là kế thừa thành quả 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, tạo ra những đột phá nhằm phát triển môi trường và xã hội bền vững; thay đổi tư duy SX và hiện đại hóa nông nghiệp; thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, đồng thời tạo ra sản phẩm dịch vụ cho nông thôn...”, ông Chiến cho hay.

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Đông Triều đã đưa ra hàng loạt biện pháp như: Hỗ trợ tài chính, vốn cho nông dân và các mô hình kinh tế nông nghiệp; chính sách quản lý nông thôn tiên tiến; chính sách thu hút chất xám; chính sách thu hút nhà đầu tư và nguồn vốn...  Cùng với đó, huyện cũng nêu ra hàng loạt nhóm giải pháp khác về các quy hoạch như: nguồn nước, đất đai, môi trường, SX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hệ thống thương mại, dịch vụ, du lịch...

Nói về đề án xây dựng nông thôn tiên tiến, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc xây dựng các tiêu chí về nông thôn tiên tiến tại các địa bàn này phải đảm bảo mục tiêu đời sống vật chất, tinh thần, diện mạo nông thôn cao hơn nữa, chính trị thân thiện hơn nữa với nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo hơn; phải lấy nông dân làm chủ thể cao hơn để họ được tham gia quá trình thực hiện; việc xây dựng nguồn lực phải có cơ chế cụ thể để huy động vốn đầu tư; cần phải thành lập ngay DN để huy động vốn, tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh đã giao Ban Xây dựng NTM tỉnh và huyện Đông Triều phối hợp bổ sung, hoàn thiện Đề án; đồng thời phải xác định lộ trình để triển khai mô hình nông thôn tiên tiến, trong đó, đẩy mạnh cơ khí hóa, điện khí hóa, áp dụng một cách mạnh mẽ các tiến bộ KHKT vào SX để nâng cao thu nhập...

TÂN YÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận