Thứ hai, 18/06/2018 09:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ tháng 6 bắt đầu tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

18/04/2013, 09:26 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg phê duyệt “Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg phê duyệt “Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”.

Theo đó, trong năm 2013, sẽ tổ chức triển khai dự án tại 13 tỉnh thuộc Tây Nguyên và ĐBSCL, thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014. Từ năm 2014 - 2016, sẽ tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát và thẩm tra kết quả thực hiện tại các địa phương. Cụ thể, năm 2014 sẽ thực hiện tại 25 tỉnh, năm 2015 thực hiện tại 20 tỉnh, năm 2016 tổng kết, công bố số liệu tổng kiểm kê rừng.

Mục tiêu của Dự án này là: Xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là đất chưa có rừng) gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; Thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng; Thành quả của dự án là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành trên toàn bộ các tỉnh có rừng trong toàn quốc. Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ hiện trạng rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và hiện trạng rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng; diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng; chủ rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng, đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận