Thứ ba, 11/12/2018 05:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tuyên dương nông dân SX-KD giỏi

25/04/2012, 09:52 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi trong giai đoạn từ năm 2007-2011.

Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi trong giai đoạn từ năm 2007-2011.

Hiện, Quảng Bình có gần 46.000 hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi. Trong đó, cấp Trung ương 153 hộ, cấp tỉnh 1.504 hộ và cấp huyện, cơ sở trên 44.000 hộ. Từ phong trào thi đua nông dân SX-KD giỏi đã tạo điều kiện, động lực thúc đẩy chương trình, mục tiêu xây dựng NTM.

Hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp gần 500 ngàn ngày công, trên 135 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, tu sửa hơn 1.000 km đường GTNT; gần 250 km kênh mương nội đồng, 1.259 công trình tự quản khác.Ngoài ra, nông dân SX-KD giỏi đã tự nguyện hỗ trợ tiền, con giống, chuyển giao KHKT...trị giá hàng trăm tỷ đồng để giúp cho gần 18.000 hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong giao đoạn tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát động phong trào thi đua, phấn đấu đến năm 2016 có 30% tổng só hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi.

TP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận