Thứ tư, 20/06/2018 07:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tuyên truyền cải cách hành chính

23/12/2014, 08:53 (GMT+7)

Theo Văn phòng thường trực cải cách hành chính (CCHC) Bộ NN-PTNT, công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ được xác định xuyên suốt quan trọng trong các nhiệm vụ CCHC.

Do đó, hàng năm Bộ NN-PTNT đều ban hành riêng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về CCHC.

Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; Nhiệm vụ của Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ NN-PTNT giai đoạn 2011 - 2015 đến 2020 và nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch CCHC của Bộ hàng năm.

Các nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến sâu rộng trong xã hội về chủ trương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình CCHC của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ. Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm, vận động cán bộ công chức tích cực tham gia, đồng thời, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp chung sức phối hợp cùng tham gia thực hiện chương trình CCHC của Bộ NN-PTNT.

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu được tiến hành như triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn...; Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ và website của các cơ quan, đơn vị; Phối hợp với các cơ quan Báo, truyền hình tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về nội dung CCHC của Bộ;

Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC trên các Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay...; Xây dựng video, clip truyền thông về CCHC của Bộ; In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức các phong trào thi đua, hưởng ứng vận động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Kinh phí cho công tác tuyên truyền được sử dụng nguồn được cấp từ kinh phí cải CCHC để thực hiện các nội dung, hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC; Lồng ghép trong các chương trình truyền thông của Bộ; Khuyến khích bổ sung các nguồn kinh phí khác hợp pháp vào phục vụ công tác truyền thông CCHC.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực CCHC Bộ NN-PTNT, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thể triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị mình bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận