| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 28/11/2020 - 09:16

Nông thôn mới

U Minh: Xác định 9 sản phẩm thế mạnh đặc trưng

Thứ Năm 22/08/2019 - 09:26

Huyện U Minh (Cà Mau) từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm như: Dâu Cái Tàu, những cánh rừng bạt ngàn và sản phẩm từ rừng như cá đồng, mật ong.

Nghề đan đác truyền thống của Hội phụ nữ xã Nguyễn Phích.

Đây chính là điều kiện tự nhiên rất tốt để huyện phát triển loại hình du lịch sinh thái. Gần đây, huyện tiếp tục thực hiện quy hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ông Phạm Văn Sóng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện U Minh, cho biết, huyện xác định được 9 sản phẩm thế mạnh đặc trưng gồm: Cây bồn bồn xã Khánh An; nghề đan đác truyền thống và trái dâu Cái Tàu xã Nguyễn Phích; Rau sạch thị trấn U Minh; cá lóc đồng xã Khánh Lâm; cá khô biển xã Khánh Hội; nấm rơm xã Khánh Hòa; chả cá phi xã Khánh Tiến; chuối xiêm xã Khánh Thuận. Các sản phẩm dự kiến sẽ được công nhận trong năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba cho biết, huyện đang xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể để làm sao khai thác tối đa các thế mạnh của địa phương. Đặc biệt là du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng để từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến nay, huyện đã có 7/7 xã đạt trên 10 tiêu chí (trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhân vào năm 2015 và 1 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đang chờ kết quả thẩm định của tỉnh). Tổng số tiêu chí đạt trên địa bàn các xã là 106 tiêu chí, bình quân đạt 15,14 tiêu chí/xã.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/u-minh-xac-dinh-9-san-pham-the-manh-dac-trung-d249165.html