Thứ hai, 23/07/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ứng 1.000 tỷ đồng vốn cho các dự án nông thôn

20/05/2010, 19:10 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm bố trí đủ vốn hoàn trả ngân sách trung ương trong hai năm kể từ ngày nhận vốn ứng.

Người dân xây mới hệ thống kênh mương.
Tại Công văn số 3264/VPCP-KTTH, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng 1.000 tỷ đồng vốn từ ngân sách trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Số vốn này để cho các địa phương vay thực hiện các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2010.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm bố trí đủ vốn hoàn trả ngân sách trung ương trong hai năm kể từ ngày nhận vốn ứng.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận