Thứ năm, 21/06/2018 02:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ưu đãi vốn vay sản xuất nông nghiệp

22/10/2013, 09:50 (GMT+7)

Chiều 21/10, Quốc hội (QH) tiếp tục ngày đầu làm việc bằng việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu (ĐB) cho dự thảo Luật Việc làm.

Chiều 21/10, Quốc hội (QH) tiếp tục ngày đầu làm việc bằng việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu (ĐB) cho dự thảo Luật Việc làm. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH cho biết, dự thảo mới này gồm 7 chương, 63 điều (rút gọn hơn so với 9 chương, 122 điều tại dự thảo lần đầu).

Dự thảo luật đã tập trung làm rõ hơn các chính sách tín dụng ưu đãi nhằm mục đích trực tiếp hỗ trợ, duy trì và tạo việc làm được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động cho vay từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm do Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý.

Dự thảo cũng nhấn mạnh nhiều đến những quy định mà Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đối với sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các chính sách tín dụng khác của Ngân hàng Chính sách xã hội, gián tiếp góp phần tạo thêm việc làm cho khu vực nông thôn.

Bổ sung cho dự thảo, theo báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án của Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thì, để phù hợp với thực tiễn, lồng ghép và tăng hiệu quả trong việc điều hành chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm, cần có quy định mang tính nguyên tắc về việc cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm mang tính chất gián tiếp từ các nguồn tín dụng khác.

Do vậy, ngoài quy định về chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Quỹ quốc gia về việc làm (từ Điều 10 đến Điều 13), dự thảo Luật đã bổ sung Điều 14 như sau: "Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Nhà nước sử dụng các nguồn tín dụng khác để cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ tạo việc làm".

Để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng vay vốn ưu đãi giữa các chương trình tín dụng có mục đích cho vay mở rộng sản xuất, kinh doanh với nguồn tín dụng ưu đãi có mục đích trực tiếp hỗ trợ, duy trì và tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể về đối tượng vay vốn (Điều 12), điều kiện vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (Điều 13) đảm bảo phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng và một số luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật các tổ chức tín dụng, Luật người khuyết tật...

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận