Thứ ba, 23/10/2018 08:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ưu tiên đầu tư các tỉnh đặc biệt khó khăn

16/11/2010, 10:24 (GMT+7)

* Dành 500 tỉ để hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo

Sáng 15/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011.

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2011 là 398.679 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách địa phương là 206.321 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2011 là 519.279 tỷ đồng bao gồm cả 126.208 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Trong năm tới, chủ trương của Chính phủ sẽ rà soát danh mục các dự án đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư và bố trí tập trung để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Ưu tiên bố trí hoàn trả vốn ngân sách ứng trước, vốn cho các dự án chuyển tiếp có hiệu quả để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Về hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình cấp bách của địa phương, ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ một phần vốn đầu tư tập trung chủ yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian không quá 2 năm đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chỉ cân đối được ngân sách địa phương từ 50% trở xuống, ưu tiên các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình theo quyết định của cơ qua lãnh đạo cao nhất.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sử dụng 500 tỷ để hỗ trợ đầu tư làm nhà ở cho người nghèo ở những vùng của các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Về ý kiến của nhiều đại biểu không đồng ý đầu tư trở lại 3.500 tỷ cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực dầu khí còn lớn, nhiều dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện, nếu không tiếp tục đầu tư trở lại, ngành dầu khí sẽ gặp khó khăn và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Vì vậy, Uỷ ban đề nghị các đại biểu Quốc hội chấp thuận việc đầu tư trở lại 3.500 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ và Tập đoàn báo cáo Quốc hội danh mục, tổng mức và hiệu quả đầu tư từng dự án, công trình sử dụng nguồn vốn này trong những năm qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII, trước khi phân bổ, sử dụng nguồn vốn.

KC-TG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận