Thứ bảy, 16/02/2019 12:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ưu tiên đầu tư cầu, đường

13/12/2013, 10:59 (GMT+7)

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trong vòng gần 3 năm (từ năm 2010 đến nay), thông qua sự vận động của các ngành đoàn thể trong tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp cho địa phương số tiền lên đến 2 ngàn tỷ đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trong vòng gần 3 năm (từ năm 2010 đến nay), thông qua sự vận động của các ngành đoàn thể trong tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp cho địa phương số tiền lên đến 2 ngàn tỷ đồng.

Số tiền này được ngành chức năng địa phương đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ở địa bàn ở các vùng nông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực quan trọng và bức xúc nhất hiện này là cầu, đường, trường, trạm.

Ngoài ra, người dân trên toàn tỉnh còn tự nguyện hiến cho Nhà nước hơn 100 ha đất SXNN, đất vườn để chính quyền địa phương xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Hàng ngàn lượt người tình nguyện tham gia ngày công xây dựng tại các công trình phúc lợi xã hội. Đây được xem như là điều kiện cần thiết để chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM, phát triển toàn diện giai đoạn 2010 - 2015.

VĂN EM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận