Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 21/09/2020 - 12:20

Thời sự

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kỷ luật về quân đội 17 quân nhân

Thứ Sáu 17/04/2020 - 17:46

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với 23 đảng viên, kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân.

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp. Ảnh: QĐND.

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp. Ảnh: QĐND.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ 15. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của 5 tổ chức đảng và 31 cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và kỷ luật quân đội.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với 4 tổ chức đảng; không thi hành kỷ luật một tổ chức đảng. Đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với 23 đảng viên; kỷ luật về quân đội đối với 17 quân nhân.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; đã chủ động kiểm tra, giám sát, bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật, thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi phạm, không có vùng cấm. Khi xem xét kỷ luật từng tổ chức đảng và cá nhân đã chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; rõ đến đâu xử lý đến đó.

Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/uy-ban-kiem-tra-quan-uy-trung-uong-ky-luat-ve-quan-doi-17-quan-nhan-d262730.html