Thứ tư, 21/11/2018 06:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 7

22/11/2011, 09:53 (GMT+7)

* Xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

* Giải quyết tố cáo 1 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Từ ngày 15- 21/11/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 7. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm UBKTTƯ chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKTTƯ đã xem xét, thống nhất kết luận hoặc giải quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI” ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của BCHTƯ; Quy định về “những điều đảng viên không được làm” ban hành kèm theo Quyết định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của BCHTƯ.

2. Tham gia Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

3. Tham gia Báo cáo sơ kết thực hiện 16 Quy chế phối hợp giữa UBKTTƯ với các tổ chức đảng có liên quan chuẩn bị trình Ban Bí thư.

4. Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

UBKTTƯ đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Lắk và một số cán bộ, đảng viên liên quan. Sau khi nghe báo cáo, UBKT Trung ương yêu cầu các đơn vị nói trên tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân để xem xét theo quy trình.

5. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 8 đảng viên. Kết quả: giữ nguyên hình thức kỷ luật 5 trường hợp; hạ hình thức kỷ luật 1 trường hợp; xóa kỷ luật 2 trường hợp.

6. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Khánh Hòa , Bình Phước, Cà Mau, Thái Bình. Qua kiểm tra đã làm rõ những chuyển biến tiến bộ đồng thời lưu ý những mặt còn hạn chế khuyết điểm, những vấn đề cần chấn chỉnh hoặc chỉ đạo xử lý tiếp.

7. Quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên thuộc Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội VN do có vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ chức Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Giang.

8. Giải quyết tố cáo 1 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý, đã kết luận: nội dung tố cáo đúng một phần, cán bộ bị tố cáo có khuyết điểm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

9. Tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư về việc giải quyết 1 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, sau khi nghe báo cáo UBKTTƯ thống nhất về nội dung vi phạm và đề nghị Ban Bí thư xem xét giữ nguyên hình thức kỷ luật đã xử lý.

PV - ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận