Thứ năm, 15/11/2018 01:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ủy ban Kiểm tra TW xem xét, kết luận gần 30 vụ việc

16/10/2010, 08:15 (GMT+7)

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban có việc đã thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều 7, Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về kế hoạch hóa gia đình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông báo về Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban được diễn ra trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2010.

Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận gần 30 vụ việc:

1. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm:

Đối với tập thể Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Thường trực và 3 người là Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình có kết luận như sau: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19/4/2007 của Ban Bí thư về phương thức lãnh đạo của Đảng, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, giải quyết nhiều việc vượt thẩm quyền của Thường trực Tỉnh ủy; ban hành một số văn bản trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cho chủ trương, chỉ đạo giải quyết nhiều việc thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đến bao biện, làm thay, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Những sai phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản, đất đai của nhà nước; gây dư luận bất bình, mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với các cá nhân:

- Ông Đinh Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Thường trực Tỉnh ủy và các vi phạm cá nhân. Vi phạm của ông Hùng là nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

- Ông Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh: cùng chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm của tập thể Thường trực Tỉnh ủy nêu trên. Những vi phạm của ông Tạ Nhật Thới là nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tạ Nhật Thới bằng hình thức cảnh cáo.

- Ông Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm chung về khuyết điểm, vi phạm của tập thể Thường trực Tỉnh ủy; đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Thường trực Tỉnh ủy còn hạn chế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thắng bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và Nhà nước; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm, thu hồi tiền, đất đai cho Nhà nước.

- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chánh Thanh tra Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về kỷ luật phát ngôn: Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận đồng chí đã vi phạm Quy định 115 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm.

2. Về xem xét thi hành kỷ luật đảng:

- Xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Văn Quế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà và ông Dương Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sông Đà:

Tòa nhà HH4-Song Da Twin Tower.

- Ông Lê Văn Quế với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà, đã vi phạm Luật Đấu thầu và Nghị định số 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ khi chỉ định 5/14 gói thầu và lựa chọn 2 nhà thầu cùng trúng thầu của một gói thầu tại Dự án tòa nhà HH4-Song Da Twin Tower, gây thiệt hại 3,144 tỷ đồng; thiếu kiểm tra để ông Dương Khánh Toàn, Tổng Giám đốc ký Quyết định số 245-TCT/QLKT ngày 21-11-2007 vượt thẩm quyền; không thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị về việc cử ông Dương Khánh Toàn đi học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân ông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Quế.

- Ông Dương Khánh Toàn đã vi phạm nguyên tắc quản lý trong Dự án tòa nhà HH4-Song Da Twin Tower vượt thẩm quyền, gây thiệt hại cho các bên liên quan; chưa thực hiện đúng Quyết định số 59-TCT/TCĐT, ngày 28-8-2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc đi học hệ không tập trung, chuyên ngành công trình thủy lợi tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Những vi phạm của ông Dương Khánh Toàn đến mức phải xem xét có hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm, ông đã thành khẩn, ý thức được trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của bản thân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cấu rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo tinh thần Chỉ thị 37 về đại hội đảng bộ các cấp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương không đưa ông Dương Khánh Toàn vào danh sách nhân sự cấp ủy khóa tới của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà nhiệm kỳ 2010-2015.

- Xem xét kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Ban cán sự đảng và một số cán bộ chủ chốt Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang theo Thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 20-TB/UBKTTW, ngày 5/7/2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

- Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật cảnh cáo về hành chính đối với các cá nhân sau:

+ Trung tướng Lê Quốc Sự, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an: Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, mua sắm tài sản; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất an ninh; gửi tiền có nguồn từ ngân sách Nhà nước vào ngân hàng.

+ Trung tướng Trần Quang Minh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an, có khuyết điểm, sai phạm: trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng ông Minh đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng trong lĩnh vực công tác được phân công; để đơn vị thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong việc tổ chức mua sắm hàng hóa trong thời gian dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.

+ Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2): Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài; để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu không đúng quy định của Nhà nước; quản lý, sử dụng nhà, đất an ninh không đúng quy định.

+ Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, nguyên Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc trong lĩnh vực được phân công để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu trái quy định của Nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất an ninh thiếu chặt chẽ, có nơi không đúng quy định của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.

- Xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Nhàn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam: Từ năm 2006 đến tháng 9/2009, ông Lê Thanh Nhàn đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện không nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng; vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, quy chế làm việc của Tỉnh ủy; vi phạm quy định của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về quy hoạch, tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ; để xảy ra một số vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Nhàn bằng hình thức khiển trách.

- Xem xét trách nhiệm của ông Văn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ SABECO đã mua xe ôtô với giá trị lớn, gắn biển 80B xanh trái quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với ông Văn Thanh Liêm. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo kiểm tra việc cấp biển số xanh 80B không đúng đối tượng được quy định tại Thông tư số 06/TT-BCA, ngày 11/3/2009 của Bộ Công an; làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc cấp biển số xanh 80B cho xe ôtô thuộc thẩm quyền vốn của Công ty SABECO; đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo chấn chỉnh việc cấp biển xe xanh cho các doanh nghiệp và một số tỉnh thành không đúng quy định.

3. Về giải quyết tố cáo:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết đơn thư tố cáo đối với 12 cá nhân, trong đó có 9 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

4. Về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng:

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giải quyết và giúp Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 9 trường hợp (trong đó 4 trường hợp thuộc thẩm quyền Ban Bí thư). Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định xóa kỷ luật 1 trường hợp, hạ hình thức kỷ luật 3 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật 2 trường hợp.

5. Về công tác giám sát:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát tình hình khắc phục sai phạm qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và các cá nhân có liên quan. Qua giám sát, cho thấy, các tập thể, cá nhân sai phạm đã khắc phục hậu quả nhưng chưa triệt để. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục xử lý kỷ luật nghiêm các cán bộ lãnh đạo của huyện Châu Thành vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. 6. Một số công việc khác:

- Ủy ban Kiểm tra đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, đã trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13.

- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều 7, Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về kế hoạch hóa gia đình trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

(Theo TTXVN)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận