Thứ tư, 11/12/2019 10:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vai trò của các địa phương rất quan trọng

01/12/2019, 16:46 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Chương trình “Không còn nạn đói” yêu cầu các địa phương phải phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai công tác tuyên truyền về xây dựng mô hình nông nghiệp dinh dưỡng.

Ảnh mang tính minh hoạ.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện việc khảo sát xác định mức thiếu hụt dinh dưỡng theo chuẩn đối với người dân ở mô hình. Tổng hợp kết quả khảo sát xây dựng dự án hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Phối hợp thực hiện tập huấn cho lực lượng tham gia và người dân, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng kết tài liệu hóa kết quả mô hình.

Các tỉnh cũng cần bố trí một phần kinh phí thực hiện lồng ghép thông qua các chương trình đào tạo nghề Quốc gia, khuyến nông hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất.

Hiện nay, chương trình đang được thực hiện thí điểm tại các xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai); xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi); xã Long Hiệp huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Tại những xã này, chương trình sẽ lựa chọn một thôn để thực hiện mô hình thí điểm. Đây sẽ là tiền đề để chương trình mở rộng ra 700 thôn khác trên địa bàn của các xã tham gia dự án trong toàn quốc (bình quân mỗi xã thực hiện ở 3 thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao).

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận