Thứ năm, 18/07/2019 06:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vai trò của Trung tâm nước sạch và VSMTNT Hà Tĩnh

10/02/2019, 15:05 (GMT+7)

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, thực hiện các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực nước sạch VSMTNT trên địa bàn tỉnh. 

17-50-57_1_1
Công trình cấp nước tập trung huyện Lộc Hà là một trong những công trình do Trung tâm quản lý, vận hành đã nhiều năm liền phát huy hiệu quả tối đa

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT thuộc Bộ NN và PTNT. Giám đốc Trung tâm là ông Nguyễn Hồng Quang.

Một số nhiệm vụ và quyền hạn chính Trung tâm thực hiện, bao gồm:

- Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án về nước sinh hoạt và VSMTNT trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các chương trình dự án, thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án thuộc lĩnh vực nước sạch, VSMTNT khi được cấp có thẩm quyền giao.

- Hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước tập trung đối với các Trạm cấp nước. Tổ chức các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực nước sạch, VSMTNT.

- Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về cấp nước, xử lý nước sạch, công trình vệ sinh, xây dựng các mô hình điểm về cấp nước sinh hoạt và VSMTNT để nhân rộng, hướng dẫn nhân dân áp dụng quy trình kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt hố xí, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, giữ gìn bảo vệ nguồn nước , bảo vệ môi trường nông thôn.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về cấp nước và VSMTNT trên địa bàn tỉnh theo bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT.

- Thông qua Sở NN-PTNT chủ động phối hợp với các Sở, nghành liên quan đề xuất xây dựng các chính sách cơ chế hoạt động phù hợp với đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đạt đến mục tiêu và hiệu quả cao nhất về nước sạch và VSMTNT.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nước sạch và VSMTNT như: Đầu tư hoặc liên kết đầu tư để quản lý vận hành khai thác các công trình cấp nước nông thôn tập trung; Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình cấp nước sạch, VSMTNT; Xây lắp, sửa chữa, thử áp lực tuyến ống của hệ thống công trình cấp nước, bảo dưỡng công trình cấp nước; Dịch vụ cung ứng vật tư, thiết bị, hóa chất phục vụ nghành nước và VSMTNT…

T. N (Kiến thức gia đình số tết)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận