Thứ năm, 16/08/2018 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vai trò Mặt trận Tổ quốc

29/05/2013, 10:44 (GMT+7)

Đó là vấn đề được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra thảo luận tại tọa đàm “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng NTM tại các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ".

Đó là vấn đề được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) đưa ra thảo luận tại tọa đàm “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng NTM tại các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ”, diễn ra tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa qua.

Vào cuộc tích cực

Sau khi Chương trình MTQG xây dựng NTM được Chính phủ phê duyệt, ngày 20/8/2012, UBTƯMTTQVN đã có hướng dẫn về việc MTTQVN các địa phương tham gia xây dựng NTM.

Từ hướng dẫn này, Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành trong cụm Bắc Trung Bộ đã chủ động khẩn trương bắt tay cùng Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối, Ban quản lý Chương trình xây dựng NTM các cấp để triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho mình và cho khu dân cư.

Cũng từ đây, các cấp UBMTTQ trong cụm thi đua Bắc Trung Bộ đã tham gia xây dựng NTM với tinh thần tích cực và đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, ở tỉnh Thanh Hóa đã huy động được 1.415 tỷ đồng cho xây dựng NTM để đẩy mạnh việc xây dựng các công trình, chỉnh trang nhà ở, các công trình vệ sinh.

Bê tông hoá đường GTNT ở Quảng Bình

Tại Nghệ An, UBMTTQ đã vận động dân hiến gần 4.000m2 đất, đóng góp hơn 3.263 tỷ đồng cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh. Tính đến nay, tỉnh này đã xây dựng, tu sửa, nâng cấp hơn 3.123 km đường giao thông nông thôn và 1.383 km kênh mương phục vụ sản xuất.

Còn ở Hà Tĩnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đưa nội dung tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và sự gắn kết này là một trong những tiêu chí quan trọng trong phát động, ký cam kết thi đua cũng như đánh giá xếp loại thi đua.

Hưởng ứng phòng trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", UBMTTQ mỗi huyện, xã ở tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và mỗi cấp mặt trận nói trên được đảm nhận chỉ đạo 2 xã, UBMTTQ xã là nòng cốt đẩy mạnh tuyên truyền vận động. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 14 nghìn hộ dân tự nguyện hiến hơn 971.200 m2 đất (ước tính giá trị khoảng gần 35,6 tỷ đồng). Tính cả ngày công lao động và các tài sản khác, người dân Quảng Bình đã đóng góp đến gần 98,9 tỷ đồng để xây dựng NTM.

Dù ở điều kiện là một trong những tỉnh thuộc diện nghèo, nhưng nhờ một phần từ nỗ lực của UBMTTQ tỉnh Quảng Nam, nhân dân đã đóng góp ngày công (23.000 ngày), hiện vật... với tổng giá trị đến hơn 34 tỷ đồng; hơn 44.000 m2 đất đã được hiến. Còn ở Quảng Ngãi, Mặt trận cấp xã cũng đã thể hiện một vai trò lớn khi huy động con em ở xa quê hương đóng góp xây dựng NTM lên đến hàng chục tỷ đồng. Điển hình là xã Bình Dương, huyện Bình Sơn đã huy động được hơn 20 tỷ đồng...

Dẫu biết, xây dựng NTM cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp lãnh đạo và ban ngành cùng toàn người dân, nhưng việc nhờ các cấp UBMTTQ với các chương trình cụ thể cũng đã góp phần không nhỏ và đã đem lại nhiều hiệu quả rất thiết thực.

Không vội, không thành tích

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Phong trào, UBTƯMTTQVN khẳng định: “Trong cụm Bắc Trung Bộ có 5 xã của 3 tỉnh đã đạt 19 tiêu chí. Đó là: Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An), Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) và 3 xã của Thanh Hóa gồm: Quý Lộc (Yên Định), Minh Dân (Triệu Sơn), Thiệu Trung (Thiệu Hóa). Tuy còn 6 tỉnh, thành trong cụm chưa có xã đạt 19 tiêu chí nhưng đó đã là một sự huy động nguồn nội lực rất lớn và hết năm nay, một số tỉnh phấn đấu sẽ có 2-3 xã đạt 19 tiêu chí”.

Mặt khác, các đại biểu đều cho rằng, việc yếu kém trông công tác của cán bộ MTTQ địa phương cũng gây ảnh hưởng xấu và lớn đến việc xây dựng NTM. Một đại biểu đến từ UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam thẳng thắn thừa nhận: “Chất lượng cán bộ Mặt trận tại địa hương chúng tôi còn quá nhiều bất cập".

"Dẫu vậy, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp cần xác định một hướng xây dựng các đề án theo hướng vững chắc, không nóng vội và không chạy theo thành tích. Vấn đề “cơ bản đạt” và “đạt” tiêu chí là 2 mốc còn mang định tính chứ không phải định lượng. Xây dựng NTM với sự giám sát của UBMTTQ các cấp và phải xác định rõ mục đích để thực sự nâng cao đời sống nhân dân, nhất là cư dân nông thôn chứ không phải chỉ xây dựng tiêu chí", bà Hà nhấn mạnh.

Ông Trần Phùng, đại biểu UBMTTQVN tỉnh TT-Huế thẳng thắn thừa nhận: “Tính đến này, trong 92 xã đang xây dựng NTM ở TT-Huế, chỉ có 3 xã đạt đến 16 tiêu chí. Một số xã đã tỏ ra nóng vội và nhất nhất cứ chạy theo tiêu chí nhưng quy hoạch sản xuất trong nhân dân lại chưa cao”.

Ông Từ Văn Diện, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng: “Cần phân định rõ các cơ quan trong hệ thống chính trị phải có nhiệm vụ gì, nên làm gì. Ở Hà Tĩnh chúng tôi, cứ 3 tháng một lần sẽ có một cuộc trao đổi giữa UBND tỉnh, các Hội, Mặt trận... để bám sát vớ tình hình thực tế và không đẻ xảy ra việc cán bộ các xã chạy theo thành tích”.

QUANG BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận