| Hotline: 0983.970.780

  • Văn phòng SPS Việt Nam hòa cùng nông sản Việt: Nông dân, doanh nghiệp được gì?

    Nông nghiệp tuần qua trên Nông nghiệp Radio với những thông tin hoạt động nông nghiệp nổi bật vừa diễn ra trong tuần qua: Vai trò và nhiệm vụ của SPS Việt Nam; Xuất khẩu nông sản có thể đạt 28 tỷ USD trong 6 tháng cuối năm; công bố sản xuất thành công vacxin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;...

    Nông Nghiệp Radio

Tự động
Xem thêm