Thứ tư, 19/12/2018 06:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vay vốn đối với sinh viên

23/11/2012, 11:06 (GMT+7)

Nhà nước có quy định quản lý thông tin từ khi sinh viên nhập trường đến khi tốt nghiệp. Vậy nội dung của việc thông tin được quy định cụ thể như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: huekyanh@gmail.com xin hỏi:

Hiện nay, đối với sinh viên được vay vốn phục vụ cho việc học tập, Nhà nước có quy định quản lý thông tin từ khi sinh viên nhập trường đến khi tốt nghiệp. Vậy nội dung của việc thông tin được quy định cụ thể như thế nào? Sinh viên muốn biết được thông tin thì cần xem ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2012/ ngày 19/4/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học” (http://vayvondihoc.moet.gov.vn), phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định nội dung thông tin đối với học sinh, sinh viên vay vốn đi học như sau:

+ Thông tin học sinh, sinh viên khi nhập trường

Hồ sơ của học sinh, sinh viên phải có một trong các loại giấy tờ sau: Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề hoặc giấy báo nhập học đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất. Trường hợp học sinh, sinh viên sử dụng giấy báo trúng tuyển thì chậm nhất một tháng sau khi làm thủ tục nhập học, học sinh, sinh viên phải bổ sung giấy báo nhập học để thay thế.

Kết thúc học kỳ một, năm học thứ nhất, các đơn vị phối hợp bổ sung đầy đủ những thông tin còn thiếu của học sinh, sinh viên vào hồ sơ điện tử quy định.

+ Các thông tin theo dõi quá trình vay vốn của học sinh, sinh viên

Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề cung cấp danh sách học sinh, sinh viên có nhu cầu vay vốn đã được cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề cấp giấy xác nhận, cung cấp các thông tin về đóng học phí và hiện trạng học tập của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn lần đầu hoặc tiếp tục được vay theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

+ Thông tin học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp

Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề cung cấp, cập nhật kế hoạch ra trường của các khóa học, cung cấp danh sách học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường để phục vụ cho việc cập nhật thông tin về quản lý vốn vay;

Các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin cập nhật hồ sơ cuối khoá học của học sinh, sinh viên có vay vốn chậm nhất là 3 tháng sau khi học sinh, sinh viên tốt nghiệp;

Trường hợp học sinh, sinh viên đang còn dư nợ đã được các doanh nghiệp, cơ quan nhận vào làm việc thì các cơ quan phối hợp cần cập nhật kịp thời các thông tin  liên quan đến học sinh, sinh viên này để phục vụ công tác quản lý và tra cứu dữ liệu.

+ Định kỳ thông tin tín dụng học sinh, sinh viên được bổ sung ngay sau mỗi lần giải ngân. Các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật bổ sung thông tin ngay sau khi có sự kiện mới phát sinh.

+ Lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên điện tử được thực hiện theo quy định hiện hành về lưu trữ của Nhà nước.

Như vậy, đối với học sinh được vay vốn theo quyết định của Chính phủ thì ngày từ khi vào trường, quá trình vay vốn và khi ra trường đều được cặp nhật các thông tin vào trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”. Bạn nghiên cứu các quy định trên và vào trang điện tử để nghiên cứu vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận