Thứ hai, 23/07/2018 03:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vì sao Cần Thơ chậm ưu đãi DN đầu tư vào nông nghiệp?

14/11/2017, 14:35 (GMT+7)

Qua tìm hiểu, ngày 25/10/2017 UBND TP Cần Thơ có công văn số 4129/UBND-KT về việc trả lời kiến nghị của Cty Thành Tâm. Theo đó, thực hiện NĐ 210 của Chính phủ, ngày 30/12/năm 2013 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ...

07-57-17_cv_tr_loi_cu_so_khdt_cn_tho_v_ubnd_tp_cn_tho
Công văn trả lời của Sở KH- ĐT Cần Thơ và UBND TP Cần Thơ

Vừa qua, Báo NNVN tiếp nhận đơn thư khiếu nại chuyển từ Văn phòng Chinh phủ của ông Phạm Hoàng Lâm, người được ủy quyền của Cty TNHH MTV Thành Tâm Cờ Đỏ (Cty Thành Tâm), về việc doanh nghiệp (DN) này khó tiếp cận chính sách khuyến khích DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210 năm 2013 (gọi tắt là NĐ 210) của Thủ tướng Chính phủ. Vì sao và có hay không việc UBND TP, Sở KH- ĐT TP Cần Thơ “chậm chạp” và không thực hiện đúng trình tự hỗ trợ đầu tư cho DN?  

Ý kiến từ phía DN

Ông Phạm Hoàng Lâm trình bày: Cty Thành Tâm đã lập dự án đầu tư (do Sở KH- ĐT Cần Thơ cấp giấy chứng nhận đầu tư số 3847 322 845 ngày 01/11/2016). Từ ngày 8/11/2016 ,Cty Thành Tâm đã lập bảng đề nghị hỗ trợ và các tài liệu theo mẫu hướng dẫn tại điều 4 Thông tư 05/2014 Bộ KH- ĐT và nộp cho Sở KH- ĐT Cần Thơ.

Theo ông Lâm, do quý Sở không thực hiện, bức xúc quá ngày 14/02/2017 Cty Thành Tâm tiếp tục gửi văn bản số 01/CV-2017 đến UBND TP Cần Thơ khiếu nại. UBND TP Cần Thơ có Công văn 496 ngày 20/02/2017 giao Sở KH- ĐT giải quyết trước 28/02/2017. Sở có văn bản số 632 ngày 16/03/2017 gửi Cty Thành Tâm xác định dự án Cty Thành Tâm phù hợp với khoản 1 điều 14 và khoản 1 điều 16 Nghị định 210/2013 nhưng chưa nằm trong danh mục số 2240 giai đoạn 2016 -2020.

Đến ngày 19/06/2016 Cty Thành Tâm tiếp tục kiến nghị đến Chủ tịch UBND TP, Sở KH- ĐT Cần Thơ thực hiện Nghị định 210/2013 của chính phủ không đúng quy trình, thủ tục tại thông tư 05/2014, UBND TP Cần Thơ có văn bản số 2096 ngày 28/06/2017 giao Sở KH- ĐT Cần Thơ xem xét giải quyết.

Trong đơn ông Lâm cho rằng từ đó đến nay Sở KH- ĐT Cần Thơ im lặng và không có phản hồi gì cho DN. Sau đó đến ngày 26-27/9 tại Cần Thơ, trong buổi gặp gỡ các DN ĐBSCL, lãnh đạo Cty Thành Tâm đã kiến nghị Thủ tướng về vấn đề trên.  

Theo trình tự thủ tục

Qua tìm hiểu, ngày 25/10/2017 UBND TP Cần Thơ có công văn số 4129/UBND-KT về việc trả lời kiến nghị của Cty Thành Tâm. Theo đó, thực hiện NĐ 210 của Chính phủ, ngày 30/12/năm 2013 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện triển khai thực hiện tại công văn số 1653/VPUB-KT ngày 30/12/2013 của Văn phòng UBND TP.

Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/92014 của Bộ KH- ĐT (gọi tắt là Thông tư 05) hướng dẫn thực hiện NĐ 210, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 4/9/2015 triển khai NĐ 210.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 9 của Thông tư 05, trong đó: “2. UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục các dự án dự kiến được Nhà nước hỗ trợ đầu tư hàng năm và trung hạn trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đầu tư do DN đề xuất. Trước khi phê duyệt, UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ KH- ĐT xem xét cho ý kiến về danh mục các dự án trên”.

Theo UBND TP Cần Thơ, trên cơ sở đề xuất danh mục dự án DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 201 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và nhu cầu đăng ký của DN, ngày 8/6/2016 UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt danh mục các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 210 giai đoạn 2016-2020 tại Công văn số 2240/UBND-KT, sau khi được Bộ KH- ĐT chấp thuận tại Công văn số 3466/BKHĐT-KTNN ngày 9/5/2016 về danh mục dự án đầu tư theo NĐ 210 của TP Cần Thơ.

Về đề nghị của Cty Thành Tâm, Sở KH- ĐT Cần Thơ đã có công văn số 2752/SKHĐT-KTN kính đề nghị UBND TP Cần Thơ xem xét danh mục bổ sung dự án và đã được UBND TP Cần Thơ cập nhật gơửi xin ý kiến Bộ KH- ĐT thẩm định về danh mục bổ sung dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại công văn số 4076/UBND-KT ngày 23/10/2017 theo NĐ 210.

Sau khi Bộ KH- ĐT chấp thuận, UBND TP Cần Thơ sẽ phê duyệt danh mục bổ sung dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định. Như vậy xét theo trình tự thời gian và thủ tục, Sở KH- ĐT Cần Thơ và UBND TP Cần Thơ thực hiện đúng theo qui trình, thủ tục, không có ý gây trở ngại và chậm hỗ trợ DN tiếp cận chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
HP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận