Thứ hai, 18/06/2018 06:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vì sao chưa được công nhận lão thành cách mạng?

04/08/2015, 09:45 (GMT+7)

Cụ Lê Huy Ưng tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1931, nhưng đến nay, cụ vẫn chưa được công nhận là lão thành cách mạng...

Báo NNVN đã nhận được đơn của thân nhân cụ Lê Huy Ưng (xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) phản ánh vấn đề nêu trên.

Hồ sơ xét đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng thời ký trước ngày 1/1/1945 của cụ Lê Huy Ưng

Theo những tài liệu mà chúng tôi có được, tại biên bản “xét đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần”, do Đảng ủy xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu lập ngày 17/4/2014 với thành phần xét duyệt gồm Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND xã, đại diện cán bộ phụ trách LĐ-TBXH xã, Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội CCB xã và đại diện ban nghiên cứu Lịch sử Đảng của xã.

Biên bản ghi rõ: Đồng chí Lê Huy Ưng sinh năm 1913, tại xã Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An, mất năm 1988 vì già yếu. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1931 đến năm 1971, được kết nạp đảng ngày 24/12/1948.

Quá trình hoạt động cách mạng: Từ năm 1931-1935 là tổ trưởng tổ truyền bá quốc ngữ; từ 1935-1944 là Hiệu trưởng trường Trí Đức; từ năm 1944 đến năm 1945 là Bí thư Thanh niên cứu Quốc; từ năm 1945 đến năm 1971 đã kinh qua các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Diễn Châu; Trưởng phòng Thuế Đô Lương, Hưng Nguyên; Phó chi Sở Thuế Nghệ An; Trưởng chi Sở Rượu Nghệ An; Trưởng phòng Ngoại thương Nghệ An; Chủ nhiệm Công ty XNK Nghệ An.

Năm 1950, cụ được Tổng bộ Việt Minh tặng Bằng ghi công. Ngoài ra, cụ còn được các đảng viên hoạt động cùng thời đã được công nhận là Lão thành Cách mạng như cụ Bùi Tự Cường, Lê Huy Thiết, Lê Văn Thọ xác nhận là đã tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

Với các căn cứ đó, Hội đồng xét duyệt của Đảng ủy xã Diễn Quảng đã thống nhất ký tên, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Diễn Châu xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An xét, công nhận cụ Lê Huy Ưng là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần.

Trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Diễn Châu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An quan tâm xem xét trường hợp này, đáp ứng lòng mong mỏi của con cháu cụ Lê Huy Ưng.

Điều 6 (căn cứ xác nhận) mục I (người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945) chương II (điều kiện xác nhận và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân) của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ “quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”, ghi:

1- Người hoạt động cách mạng còn sống thì căn cứ vào một trong các giấy tờ sau:

- Lý lịch của cán bộ, đảng viên khai từ năm 1962 trở về trước được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.

- Lý lịch khai trong cuộc vận động bảo vệ đảng theo chỉ thị số 90-CT/TW ngày 1/3/1965 của Ban bí thư TW đảng (khóa III).

- Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo thông tri số 297-TT/TW ngày 20/4/1974 của Ban bí thư TW Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp đảng sau năm 1969 và người hoạt động cách mạng liên tục ở các chiến trường B,C,K từ năm 1954 đến ngày 30/4/1975.

2- Người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần từ ngày 30/6/1999 trở về trước thì căn cứ một trong các giấy tờ sau có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng:

- Lý lịch theo quy định của Khoản 1 Điều này.

- Hồ sơ của người đã được khen thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập.

- Hồ sơ Liệt sỹ.

- Lịch sử Đảng bộ từ cấp xã trở lên được cơ quan đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản.

- Hồ sơ, tài liệu đang lưu giữ tại cơ quan lưu trữ của Đảng và Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

Cụ Lê Huy Ưng từ trần năm 1988, tức là thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Cụ tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1931, và từ năm 1944 trở đi đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng. Cụ được kết nạp đảng năm 1948. Như vậy, chắc chắn cụ thuộc đối tượng đã khai lý lịch đảng được quy định tại Khoản 1 Điều này.

Lý lịch đó chắc chắn còn lưu tại các cơ quan mà cụ đã đảm nhận các chức vụ trên (từ cấp huyện trở lên). Và như vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 6 của Nghị định trên, thì cụ Lê Huy Ưng đủ điều kiện để được công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận