| Hotline: 0983.970.780

  • Vì sao nhiều quy trình trồng lúa mới chưa thể triển khai sâu rộng trong dân?

    Đã có rất nhiều quy trình giảm chi phí sản xuất lúa mới được triển khai thực hiện và mang lại những hiệu quả nhất định. Dù vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay các quy trình này vẫn chưa thể triển khai sâu rộng trong nông dân.

    Xuân Hào

Tự động
Xem thêm