| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 01/06/2022 , 17:02 (GMT+7)
Thứ Tư 01/06/2022 , 17:02 (GMT+7)

Thúc đẩy phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam. Bộ NN-PTNT đề ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao sức cạnh tranh của ngành tôm cả về giá trị và sản lượng.