| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 24/06/2022 , 15:42 (GMT+7)
Thứ Sáu 24/06/2022 , 15:42 (GMT+7)

Điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội là cơ sở đầu tiên Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP. Việt Nam cam kết đồng hành trong chuỗi các điểm hiến máu khác sẽ được khánh thành trong thời gian tới.