| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 07/01/2021 , 16:32 (GMT+7)

Năm 2020: Ngành lâm nghiệp đã hạn chế được thiệt hại về rừng

Thứ Năm 07/01/2021 , 16:32 (GMT+7)

Dù đã giảm thiệt hại về từng, nhưng trong năm 2020, số vụ chống người thi hành công vụ khi thực hiện bảo vệ rừng lại có chiều hướng gia tăng.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp