| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 16/03/2020 , 17:48 (GMT+7)

Trẻ em nên và không nên làm gì để phòng chống dịch Covid-19?

Thứ Hai 16/03/2020 , 17:48 (GMT+7)

Bộ Y tế cùng UNICEF thực hiện video hoạt hình kèm ngôn ngữ ký hiệu về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dành cho đối tượng trẻ em Việt Nam.

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp