Thứ tư, 24/07/2019 02:26 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Việc vận hành hệ thống phải tổ chức bơm sớm

14/12/2018, 09:29 (GMT+7)

Việc vận hành hệ thống phải tổ chức bơm sớm (thay lượng nước đã bị ô nhiễm), bơm kéo dài thời gian đảm bảo cấp đủ nước cho nông dân gieo cấy trong khung thời vụ và để giảm thiểu ô nhiễm. 

Cần tăng cường các trạm bơm lấy trực tiếp nước từ sông Đuống, bớt phụ thuộc mực nước tại cống Long Tửu, khi đó chất lượng nước để tưới cũng được cải thiện vì chất lượng nước của sông Đuống tốt hơn nhiều chất lượng nước của sông Ngũ Huyện Khê.

Bên cạnh đó, mực nước trên sông Cầu vào các tháng mùa kiệt trong những năm gần đây có xu hướng cao hơn so với mực nước trung bình nhiều năm. Cần tận dụng để lấy nước đồng thời cùng với việc lấy nước từ sông Đuống để nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

TR.GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận