Thứ sáu, 23/08/2019 09:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Viện Chăn nuôi tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

19/01/2018, 08:23 (GMT+7)

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi đã tổ chức chương trình hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng toàn thể ban lãnh đạo Viện Chăn nuôi.

15-35-37__mg_4452
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Mặc dù ngành chăn nuôi năm 2017 gặp muôn vàn khó khăn do tác động biến động thị trường và tình hình thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn khối Viện và sự giúp đỡ của các Bộ ngành, địa phương, Viện Chăn nuôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Về hoạt động khoa học và công nghệ, năm 2017 Viện đã hoàn thành tốt 37 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đã được Bộ nghiệm thu. Đến nay, Viện đã xây dựng được 36 nhiệm vụ thường xuyên năm 2018 và được Bộ thẩm định. Bên cạnh đó Viện đã triển khai tốt 22 nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp nhà nước, 39 nhiệm vụ cấp Bộ, 25 nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong nước.

Kế hoạch trong năm 2018, Viện chăn nuôi tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN đã được giao, trong đó có 29 nhiệm vụ cấp nhà nước, 43 nhiệm vụ cấp Bộ và 20 nhiệm vụ cấp địa phương. Viện thực hiện triển khai nhiệm vụ KHCN 2018 ngay từ đầu năm. Đồng thời, trên cơ sở các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được đăng ký và đang chờ Bộ phê duyệt, các đơn vị tổ chức phân công triển khai thực hiện kịp thời 36 nhiệm vụ.

Viện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực địa việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN tại các đơn vị, đảm bảo trên 80% các đề tài dự án được kiểm tra thực địa ít nhất một lần trong năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá một cách công khai, minh bạch từ đề xuất, tuyển chọn, kiểm tra và nghiệm thu đề tài/dự án; ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học trong quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ trong toàn Viện.

TRẦN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận