Thứ sáu, 26/04/2019 03:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vinacafe đại hội thi đua yêu nước

19/07/2015, 14:39 (GMT+7)

Sáng 18/7, TCty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tiếp theo (2015 - 2020).

Vinacafe đại hội thi đua yêu nước
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước của Vinacafe

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động SXKD diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Vinacafe đã chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Tổng doanh thu thực hiện 5 năm 2010-2014 là 24.210 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch; Giá trị tổng tài sản tăng từ 4.299 tỷ đồng năm 2010 lên 4.500 tỷ năm 2014; Lợi nhuận trước thuế 5 năm 2010-2014 là 568 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch; Nộp ngân sách thuế 5 năm 2010-2014 là 625 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo (2015-2020), với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lao động SXKD vượt kế hoạch, thực hiện thành công tái cơ cấu”, Vinacafe tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2101/QĐ-TTg; triển khai thực hiện hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới các đơn vị SX nông nghiệp theo Quyết định số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

THANH SA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận