Thứ ba, 22/01/2019 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

VINALAB tuổi 15

08/06/2018, 10:25 (GMT+7)

Với mong muốn có kênh thông tin chính thức, Hội đã làm thủ tục xin phép phát hành Tạp chí "Thử nghiệm ngày nay” và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản ngày 23/6/2017...

Trong suốt hành trình 15 năm kể từ khi thành lập, Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB), đã nỗ lực để phát triển các dịch vụ thử nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hoá Việt Nam, tạo uy tín của hàng hoá nước ta trên thị trường quốc tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

Vai trò ngày càng quan trọng

Hiện nay, các phòng thử nghiệm Việt Nam đang hoạt động trong giai đoạn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đẩy mạnh các mối quan hệ thương mại quốc tế. Điều đó đòi hỏi phải có các phòng thử nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, có phương pháp thử thống nhất để xây dựng các phòng thử nghiệm được công nhận theo chuẩn mực quốc tế.

hop-hv-2017153738547
Họp hội viên giữa nhiệm kỳ của VINALAB

Mặt khác, các phòng thử nghiệm Việt Nam, đặc biệt là các phòng thử nghiệm công lập đang đứng trước những thách thức to lớn. Các đơn vị này phải thay đổi cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động phù hợp với chủ trương xã hội hóa và tự chủ tài chính.

Trong bối cảnh đó, Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam đã không ngừng kiện toàn tổ chức và kết nạp hội viên. Để hỗ trợ các thành viên trong hoạt động chuyên môn, Hội đã ban hành Quy chế cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo.

Theo quy chế, đến nay có 2 hội viên đăng ký cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo là Trung tâm đào tạo phát triển Sắc Ký EDC và Công ty cổ phần Công nhận Việt Nam AoV. Từ tháng 5/2015 đến nay, hai đơn vị trên đã tổ chức được 234 chương trình thử nghiệm thành thạo, với tổng số 1.945 lượt phòng thử nghiệm tham gia.

Các chương trình phòng thử tập trung vào lĩnh vực môi trường; thực phẩm; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; thức ăn chăn nuôi; dược phẩm và nguyên liệu dược; thực phẩm chức năng; bệnh thủy sản và bệnh động vật...  

Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức

Với mong muốn có kênh thông tin chính thức, Hội đã làm thủ tục xin phép phát hành Tạp chí "Thử nghiệm ngày nay” và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản ngày 23/6/2017. Tạp chí định kỳ xuất bản 1.000 bản với 80 trang/01 số vào ngày 20 hằng tháng. Nội dung Tạp chí là tài liệu rất giá trị và hữu ích cho các phòng thử nghiệm.

Ngoài ra, Hội đã chú trọng công tác truyền thông, phổ biến kiến thức thông qua các buổi hội thảo, mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các hội viên. Trong giai đoạn từ 2007 đến 2014, Hội đã triển khai thành công nhiều đề tài nghiên cứu do Liên hiệp Các Hội KHKT Việt Nam giao, như: “Xây dựng quy trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng thử nghiệm ở Việt Nam”; “Điều tra, đánh giá năng lực phân tích môi trường của các phòng thí nghiệm môi trường (PTNMT) và kiến nghị cơ chế chính sách sử dụng các PTNMT phục vụ hoạt động quan trắc giám sát môi trường”; “Nghiên cứu xây dựng thí điểm một số chương trình đào tạo cho các phòng thử nghiệm Việt Nam”; “Nghiên cứu áp dụng Lean trong phòng thử nghiệm”.  

Tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế

Phát huy kết quả hợp tác quốc tế nhiệm kỳ II, BCH nhiệm kỳ III Hội Các phòng Thử nghiệm Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội Các nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm Nhật Bản (JAIMA), Analytica của Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức ThaiLAB của Thái Lan. Hằng năm, Hội cử tổ chức các đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản và Thái Lan.

to-dm201815372450
Một buổi tọa đàm do VINALAB tổ chức

 Ngoài việc tìm hiểu các kỹ thuật mới về phân tích, thử nghiệm, quan sát các thiết bị phụ trợ nhằm nâng cao năng suất lao động và độ tin cậy của các phòng thử nghiệm, thành viên đoàn công tác còn được tham quan học tập kinh nghiệm quản lý các phòng thử nghiệm ở các nước. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức được 7 đoàn cán bộ học hỏi tại nước với 134 lượt cán bộ hội viên tham gia.

Trong các hoạt động chuyên môn, Hội cũng đã làm tốt công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, tham gia góp ý, phản biện Luật Tiêu chuẩn và Quy phạm kỹ thuật. Đặc biệt năm 2007, Hội được Liên hiệp Các Hội KHKT Việt Nam giao làm đầu mối thực hiện đề án phản biện dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Để có thể đẩy mạnh hoạt động của Hội, Hội mong muốn được các cấp, các ngành Trung ương giao một số hoạt động có tính dịch vụ công cho tổ chức nghề nghiệp xã hội, như các dự án, đề tài liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Theo kế hoạch, Hội cũng sẽ tăng số lượng lên khoảng 150 hội viên vào cuối nhiệm kỳ. Đồng thời tăng cường phối kết hợp với các tổ chức liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm ở nước ngoài để trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm trang bị kiến thức mới cho các hội viên, tránh bị lạc hậu…
VĂN THÙY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận