Thứ hai, 28/05/2018 02:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vĩnh Long: 50% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

07/05/2015, 06:11 (GMT+7)

Số hộ dân của tỉnh Vĩnh Long sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối 2014 đã lên đến 87%, trong đó có 50% hộ sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung (tăng 8% so với cuối năm 2013).

Kế hoạch đến cuối năm 2015, tỉnh có 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 60% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước tập trung.

Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên, tỉnh có kế hoạch thực hiện 66 công trình trạm cấp nước tập trung (gồm 9 công trình xây dựng mới và 57 công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước) với nhu cầu vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Tỉnh tranh thủ tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư được tài trợ từ các tổ chức quốc tế, tăng cường huy động vốn, mời gọi đầu tư, khuyến khích xã hội hoá trên lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, tổ chức khai thác tốt các công trình cấp nước hiện có để tạo nguồn vốn tái đầu tư.

MỸ TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận