Thứ tư, 21/08/2019 12:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vĩnh Long nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã

27/12/2018, 14:05 (GMT+7)

 Theo Liên minh HTX Vĩnh Long, 2018 là năm mà tỉnh có nhiều thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thành lập mới HTX, nhất là các HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Trong năm 2018, Vĩnh Long thành lập mới 26 HTX nâng tổng số HTX đang hoạt động trong toàn tỉnh lên 131 HTX , trong đó có 112 HTX hoạt động trên 12 tháng.

Trong các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản và tiểu thủ công nghiệp, 80% số HTX hiện có đang liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các DN, dưới hình thức DN cung ứng đầu vào, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ thực hiện xây dựng 2 mô hình HTX theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm với 190ha và hơn 390 hộ thành viên tham gia.

Ông Phan Văn Thạnh, Giám đốc HTX Thanh Long Song Phú, huyện Tam Bình cho biết, diện tích sản xuất của HTX hiện nay hơn 15 ha, với 22 thành viên. Nhờ thực hiện liên kết cung ứng vật tư đầu vào với DN mà thành viên trong HTX đã giảm được một phần không nhỏ chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

07-23-12_ong_phn_vn_thnh_cho_biet_htx_d_lien_ket_trong_sn_xut_de_nng_co_gi_tri_thu_nhp_cho_thnh_vien
Ông Phan Văn Thạnh cho biết HTX đã liên kết trong sản xuất, tiêu thụ để nâng cao giá trị thu nhập cho thành viên

Bên cạnh đó, Ban quản trị HTX chủ động kí kết, liên kết bao tiêu đầu ra chốt giá bán từ trước với các DN thu mua thanh long như Tư Thạch, nhờ đó có những đợt giá thanh long giảm sâu vừa qua, các thành viên HTX vẫn bán được từ 18.000- 28.000 đồng/kg, không có trường hợp dưới 10.000 đồng, duy trì lãi khá.

Thực hiện phát triển kinh tế tập thể trong chương trình xây dựng NTM hiện nay, Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long đã và đang phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện củng cố, phát triển các HTX, tổ hợp tác ở 42 xã điểm trong tỉnh.

Đến nay, trong 89 xã thực hiện xây dựng NTM đã có 76 xã có HTX, với 115 HTX, quỹ tín dụng nhân dân và 860 THT đang hoạt động. Qua quá trình củng cố, hỗ trợ, chất lượng hoạt động các HTX từng bước được nâng lên theo nội dung tiêu chí với 50% số HTX hoạt động đạt loại khá giỏi, 90 HTX hoạt động có lãi đạt 102,18% so với kế hoạch.

Đạt được những kết quả khả quan như trên, ông Nguyễn Thanh Long chủ tịch Liên minh HTX Vĩnh Long cho biết trong năm 2018, Liên minh HTX Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho HTX, hỗ trợ giúp đỡ để HTX phát triển.

Qua đó duy trì và phát triển những HTX điển hình và tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi, tạo được niềm tin cho thành viên và những người lao động đối với HTX trong việc hợp tác sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội.

07-23-12_thu_hoch_buoi_nm_roi_ti_htx_buoi_nm_roi_my_ho
Thu hoạch bưởi Năm Roi

Năm 2018, Liên minh HTX Vĩnh Long đã khảo sát đánh giá tiêu chí HTX tiên tiến cấp tỉnh. Theo đó, 13 mô hình HTX tiên tiến năm 2017 được giữ vững, đồng thời công nhận mới 3 HTX điển hình tiên tiến.

MINH ĐẢM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận